Eleccions sindicals a IBANAT: 15 de febrer de 2012

Extracte del programa electoral de l'STEI-i a les eleccions d'IBANAT del proper 15 de febrer de 2012.