12 Noves places de personal Auxiliar Tècnic Educatiu (ATE)

El Consell de Govern ha aprovat la creació de dotze places d'auxiliars tècnics educatius (ATE) per a centres educatius ordinaris de les Illes Balears que tenen alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) associades a discapacitats que impedeixen o dificulten l'autonomia personal, ja es comencen a donar, ja que estan aprovades i dotades. Per a més informació visitau aquest enllaç.