Bases i temaris borsí extraordinari cos superior

En la sessió del 9 de novembre de la Mesa Sectorial de Serveis Generals es varen aprovar les bases i el temari (clicau per a descarregar-lo) per constituir amb caràcter extraordinari borses d'interinitat del cos superior de l'administració general de la CAIB. Una vegada exhaurides les borses generades amb la llista de persones que han aprovat el primer examen de les oposicions, es podrà convocar un examen per constituir una borsa nova. En aquest examen, de 50 preguntes, cada resposta vàlida val 0,2 punts. Les errònies es penalitzen amb una tercera part d'aquest valor i les no contestades, no compten. A aquesta nota, s'hi pot sumar 0,75 punts pel nivell C2 de català i 0,25 punts pel nivell de català administratiu.