El 12 de gener es farà la prova del borsí del cos superior

L'EBAP informa que la prova selectiva de la borsa del cos superior de l'Administració general de la CAIB es farà el dia 12 de gener. Properament es comunicarà la llista definitiva de persones admeses i l'hora i el lloc de realització de la prova.