L’STEI Intersindical denuncia la manca de respecte i sensibilitat que demostra el Govern de les Illes Balears cap a la llengua catalana i cap als usuaris de la sanitat pública. Així ho ha fet saber a través d’un comunicat on s’ha assegurat que «d’ençà que tenim competències en matèria de sanitat  sempre hi ha hagut desinterès de part de tots els governs i sindicats que han estat i estan presents a la Mesa Sectorial envers aquest tema».

Dbalears | 21.ago.2017

Ultima Hora | 21.ago.201721.ago.2017

Diario de Mallorca | 21.ago.201721.ago.2017

El sindicato STEI ha denunciado que tiene constancia de «incidencias graves» en algunas pruebas de las oposiciones de docentes en Balears.

Ya hay plazas desiertas y anuncios de recursos. Según el STEI, «no se especifican bien las características y contenidos de la parte práctica, no se han publicado los criterios de corrección y calificación, no hay tiempo suficiente para hacer la parte práctica y hay poca relación entre ésta y la docencia».

Ultima Hora | 6.juliol.2017

Los sindicatos STEI i CCOO han anunciado que en la reunión de la Mesa Sectorial d'Educació de hoy exigirán la resolución inmediata de cuestiones pendientes para los docente de la enseñanza concertada.
El STEI, con Ramón Mondéjar como responsable de enseñanza concertada, considera <<un agravio comparativo>> que los profesores de este modelo educativo no hayan recuperado todavía el 37.5% pendiente de la paga extra de 2012, cuando los docentes de la pública lo percibieron el pasado enero. Lo mismo ocurre con el complemento salarial en caso de baja médica de cinco o más días de duración. [...]

Ultima Hora | 15.juny.2017

Diario de Mallorca | 15.juny.2017

dretsEl director general de Planificació, Ordenació i Centres ha convocat tots els representants sindicals i patronals de l'ensenyament concertat a una reunió de la mesa sectorial que tendrà lloc el pròxim dimecres dia 14. Dos dels temes que formen part de l'ordre del dia han suposat fins avui dia un «greuge comparatiu amb els companys de l'ensenyament públic», han assenyalat des de l'STEI.

El primer, han enumerat des de la Intersindical, «és la recuperació de la darrera part que tenim pendent de la paga extra del 2012 (un 37,5%), que a l'escola pública va esser abonada amb la nòmina de gener». «L'altre és el pagament del complement salarial en cas de baixa mèdica en el supòsit que aquesta tengui una durada de cinc dies o més (indistintament de quina sigui la causa de la baixa)», han informat.

dBalears | 12.juny.2017

Diario de Mallorca | 13.juny.2017

Pàgina 10 de 16