A favor del requisit de català a sanitat

entre tu i jo