Conveni col·lectiu de l'empresa Top Clean Baleares, SL

Resolució  del conseller d'Economia i Competitivitat per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la publicació del Conveni col·lectiu de l'empresa Top Clean Baleares, SL (exp.: CC_TA_01/086, codi de conveni 07100222012014)