Reunió del sector de la concertada del Sindicat STEI amb I'equip de la Conselleria d'Educació.

Aqui teniu un resum de la reunió celebrada el dimecres 30 de setembre, entre els representants del sector de la concertada del sindicat STEI i l’equip de la Conselleria d’Educació, per a començar a treballar en les millores i la restitució dels drets perduts al nostre sector.

També un retall de premsa sobre l’Acord que es va signar, el mateix dia, al sector de l’Ensenyament Públic, per part de l’STEI i FE-CCOO i la Conselleria d’Educació, on el Secretari General de l’STEI Intersindical, Biel Caldentey, fa referència a què aquest acord també es negociï amb la concertada.

Finalment, un altre retall del DM sobre les peticions de l'STEI al conseller en vistes a un acord global per a la concertada.

https://www.facebook.com/steiensenyament.privatconcertat/videos/1636818836574323/