Adjudicació de l'estiu 2018-19. Adjudicació definitiva funcionaris de carrera sense destinació definitiva i comissions de serveis

Funcionaris de carrera sense destinació definitiva i comissions de serveis
adjudicació definitiva
11 de juliol

Funcionaris en pràctiques (opositors)
tràmit telemàtic de tria de places
del 27 al 30 de juliol

Funcionaris interins
tràmit telemàtic de tria de places
del 31 de juliol al 6 d'agost

Índex

Convocatòria
Resolució de la directora general de Personal Docent de 26 de juny de 2018 per la qual es convoca, per al curs 2018-2019, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis, per als funcionaris docents en pràctiques, i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir, per al curs 2018-2019, el procés d’adjudicació de substitucions
Funcionaris de carrera sense destinació defintiva i comissions de serveis
previsiblement, 5 i 6 de juliol

Estan obligats a participar:

 • Suprimits
 • Desplaçats per manca d'horari
 • Expectatives
 • Reingressats

Si vares sol·licitar comissió de serveis, ja vares triar plaça en el seu tràmit. Ara no has de fer res, només esperar les adjudicacions.
Més informació

Termini per presentar sol·licituds
5 i 6 de juliol

>> Accés al tràmit << 
tràmit conclòs

Llista de persones obligades a participar

Qui no participi en aquest procés, serà adjudicat d'ofici

Vacants

Ordre d'adjudicació

 1. Comissió de serveis per formar part dels equips directius
 2. Suprimits
 3. Desplaçats per manca d’horari
 4. Expectatives
 5. Reingressats
 6. Comissió de serveis per ocupar places en centres que tinguin llocs de feina caracteritzats amb perfil educatiu.
 7. Comissió de servei per raons de servei en els centres educatius.
 8. Comissió de serveis per motius personals.
 9. Els funcionaris docents amb destinació definitiva a un centre públic d’una altra comunitat autònoma, o de Ceuta i Melilla, o dependents del MECD que han sol·licitat una destinació en comissió de serveis pel punt 5 de la instrucció tercera de l’annex I de la convocatòria de comissions de serveis.
Adjudicació provisional

Resolució de 9 de juliol de 2018 per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera

Termini de presentació de reclamacions
fins dia 10 de juliol a les 16.30

>> accés al tràmit de reclamacions <<

Adjudicació definitiva

Resolució

Funcionaris en pràctiques (opositors)
previsiblement, del 27 al 31 de juliol

Vacants disponibles

Cos de mestres

 • per illa, localitat i centre
 • per funció

Altres cossos

 • per illa, localitat i centre
 • per funció

Tràmit telemàtic

Termini
del 27 a 30 de juliol

Places a les que es pot optar

Només pots triar places d'acord a l'especialitat i illa per la qual has opositat.

Si no participes al procés, la Conselleria t'adjudicarà una plaça d'ofici.

Si participes al procés, no poses totes les places a les que pots optar i no t'adjudiquen cap de les que has posat, la Conselleria t'adjudicarà d'ofici una de les places que no has posat.

Adjudicació provisional

Resolució

 • Llista

Termini de presentació de reclamacions
-tràmit telemàtic-
24 hores des de la publicació de les llistes provisionals

Adjudicació definitiva

Resolució

 • Llista
 Funcionaris interins
previsiblement, del 31 de juliol al 3 d'agost

Tota la informació sobre interinitats

Llistes d'admesos i exclosos

Filtre d'interins

Vacants disponibles 

Cos de mestres

 • per illa, localitat i centre
 • per funció

Altres cossos

 • per illa, localitat i centre
 • per funció

Termini de selecció de places
del 31 de juliol, al 6 d'agost

Si no fas aquest tràmit, la Conselleria et situarà com a no disponible i no tendràs dret a atur.

 

 Adjudicació provisional

Resolució

 • Llista provisional d'adjudicació
 • Places sense adjudicar
 • Places eliminades prèviament a l'adjudicació

ATENCIÓ. Per saber si t'han adjudicat revisa la llista d'adjudicació. La Conselleria no avisa: no envia cap correu electrònic, ni cap missatge, ni res de res. Per saber t'han adjudicat, ho has de mirar a la llista d'adjudicació

Termini de presentació de reclamacions
-tràmit telemàtic-
24 hores des de la publicació de les llistes provisionals
 Adjudicació definitiva

Resolució

 • Llista definitiva d'adjudicació
 • Places eliminades prèviament a l'adjudicació
Presa de possessió i tràmit telemàtic

Abans de l'1 de setembre, si t'han adjudicat plaça, has de fer el tràmit previ a la presa de possessió, com el curs passat.

>> tràmit previ a la presa de possessió <<

Dia 1 de setembre t'has d'incorporar al centre i dur el DNI, però no fa falta que imprimeixis res del tràmit de la presa de possessió

Llista de disponibles, primer tràmit telemàtic de substitucions, canvi de disponibilitat

Llista de disponibles

Si tot va bé, la Conselleria activarà el portal del docent interí a partir de la segona setmana d'agost, on ja hi hauria d'haver la llista d'interins disponibles, els interins que encara no han obtingut una plaça.

Primer tràmit telemàtic de substitucions

El primer tràmit telemàtic d'adjudicació de substitucions segurament serà el primer cap de setmana de setembre.

Canvi de disponibilitat

Quan s'activi el portal del docent interí també s'activarà el tràmit de canvi de disponibilitat. Podràs:

 • Situar-te com a no disponible, si no vols fer feina. Si no t'han donat plaça i no vols estar disponible per a substitucions, aquest és el moment.
 • Situar-te com a no disponible, a partir del segon trimestre. Si no feres el tràmit telemàtic del juliol per error i vols tornar a estar disponible, aquest és el moment.