Comissions de serveis 2013-14

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 16 maig de 2013 per la qual s’aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2013-2014 a centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears.

Termini de presentació de sol·licituds
del 24 al 31 de maig, ambdós inclosos

  • Llista d'admesos i exclosos (pendent de calendari)

  • Llista d'adjudicacions (durant el mes de juliol, previsiblement)

    • Provisional
    • Definitiva