Comissions de serveis 2013-14. Llista provisional d'admesos i exclosos

Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de dia 24 de juny de 2013 per la qual es publica la llista provisional de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis per al curs 2013-2014 en centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears

Termini de presentació de reclamacions
del 25 al 29 de juny, ambdós inclosos

Més informació