Comissions de servei 2016-17

Convocatòria

Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 d’abril de 2016 per la qual s’aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2016-2017 a centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat

>> ACCËS AL TRÀMIT <<

Termini de presentació de sol·licituds
del 9 al 16 de maig, ambdós inclosos
TERMINI CONCLÒS


Llistes provisionals d'admesos i inadmesos (10 de juny)

Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual es fa pública la llista provisional de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis per al curs 2016-17 en centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat

Termini de presentació de reclamacions
de l'11 al 15 de juny. ambdós inclosos
TERMINI CONCLÒS

Llistes definitives d'admesos i inadmesos (23 de juny)

Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual es fa pública la llista definitiva de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis per al curs 2016-17 en centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat

Termini de presentació de renúncies
fins dia 30 de juny de 2016

 

Adjudicacions