Comissions de serveis 2017/18. Mesa sectorial 11 de maig

Ahir dijous dia 11 de maig hi va haver Mesa Sectorial, amb l’únic punt a tractar de les comissions de serveis per al curs 2017-2018.

Algunes de les principals consideracions o novetats a tenir en compte són les següents:

  • El termini més probable per a sol·licitar comissions de serveis serà entre els dies 19 i 25 de maig.
  • Es podrà sol·licitar comissió només per un dels motius dels que apareguin a la resolució, en cap cas per més d’un.
  • Com a novetat a l’apartat dels requisits, no caldrà haver participat en el concurs de trasllats d’enguany per a sol·licitar comissions de serveis per participar en plans d’innovació pedagògica, per raons de servei en els centres i per formar part dels equips directius.
  • Es podrà demanar comissió de serveis per a ocupar places d’altres especialitats per les quals s’està habilitats en el mateix centre (centres d’educació infantil).
  • Es podrà demanar comissió de serveis per a ocupar places d’orientació educativa en els centres d’infantil i primària.
  • Una altra novetat és la possibilitat de demanar comissions de serveis per ocupar places d’ensenyaments esportius de règim especial, i també per ocupar places perfilades amb titulacions específiques (com la titulació en interpretació de la llengua de signes, la titulació en riscos laborals, el títol professional de la marina mercant). 
  • Com que les comissions de serveis es concedeixen per un curs escolar, cal que la tornem a sol·licitar si la volem renovar per al curs 2017-2018. 

La Resolució de la convocatòria de les comissions de serveis recull quina és la documentació acreditativa d’acord amb les causes que permeten demanar una comissió de serveis (per motius personals, per participar en plans d’innovació pedagògica, per raons de servei en els centres). Pel supòsit de formar part dels equips directius no cal presentar cap document. Com a novetat d’enguany, en el cas de sol·licitar comissió de serveis per motius excepcionals laborals, s’haurà d’adjuntar un informe del Servei de Riscos Laborals.