Comissions de serveis 2018-19

Convocatòria

Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de març 2018 per la qual s’aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2018-2019 a centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat

Termini de presentació de sol·licituds
del 19 al 26 d'abril ambdós inclosos

>> Accés al tràmit >>
tràmit conclòs
Llistes provisionals d'admesos i exclosos
18 de maig

Resolució de dia 18 de maig de 2018 per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos

Termini de presentació de reclamacions
del 21 al 23 de maig, ambdós inclosos
termini conclòs

Llistes definitives d'admesos i exclosos
20 de juny

Resolució de dia 20 de juny de 2018 per la qual es fa pública la llista definitiva de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis per al curs 2018-2019

Termini de petició de desistiment
fins dia 29 de juny, inclòs

Les adjudicacions seran la primera o segona setmana de juliol

 

 

Vols saber com varen ser el curs passat?

Mesa sectorial de 22 de març L’STEI s’ha oposat a la imposició dels perfils vinculats al projecte educatiu dels centres, que podran arribar a un 20% de la quota