Comissions de serveis a serveis educatius especialitzats 2018-19

10/05/2018 Llista provisional de puntuació de la primera fase (mèrits)


Llista provisional de puntuació de la primera fase (mèrits) - 10/05/2018

Termini de presentació de reclamacions
fins dia 12 de maig, inclòs

Comissions de valoració

Convocatòria

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 4 d’abril de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en serveis educatius especialitzats

Termini de presentació de sol·licituds
del 9 al 27 d'abril, ambdós inclosos
termini conclòs

Relació de places

Mallorca

Servei d’Assistència Educativa Domiciliària Mallorca: 2 places

 • 1 plaça del cos de secundària de l’especialitat d’orientació educativa
 • 1 plaça del cos de mestres.

Aula Hospitalària de Son Espases. Àrea de Pediatria: 2 places

 • 1 plaça del cos de secundària de l’especialitat d’orientació educativa
 • 1 plaça del cos de mestres.

Aula Hospitalària de Son Espases. Àrea de Psiquiatria: 2 places

 • 1 plaça del cos de secundària de l’especialitat d’orientació educativa
 • 1 plaça del cos de mestres (PT)

Equip d’Alteració del Comportament de Mallorca: 6 places

 • 3 places del cos de secundària de l’especialitat d’orientació educativa
 • 3 places del cos de mestre (PT/AL)

Equip d’Avaluació de les Dificultats de Socialització i Comunicació de Mallorca: 4 places

 • 4 places del cos de secundària de l’especialitat d’orientació educativa

IES Can Balo (Marratxí): 15 places

 • 6 places del cos de mestres (PT/AL)
 • 2 professors d’anglès
 • 1 professor d’FP de cuina i pastisseria
 • 1 professor d’FP de sistemes i aplicacions informàtiques
 • 1 professor d’FP d’operacions de produccions agràries
 • 1 professor d’àmbit de suport a l’àrea lingüística i social
 • 3 professors d’àmbit de suport a l’àrea cientificotecnològica

Centres d’acolliment temporal: 2 places

 • CAT Tramuntana: 1 plaça del cos de mestres
 • CAT Puig des Bous: 1 plaça del cos de mestres

Equip d’Atenció a les Dificultats Sensorials Visuals Mallorca: 3 places

 • 3 places del cos de mestres (PT i/o AL)

Menorca

Servei d’Assistència Educativa Domiciliària: 1 plaça - La persona que obtengui la comissió de serveis en aquesta plaça farà feina de forma prioritària al SAED, però en el cas que el nombre d’alumnes no sigui elevat durant el curs escolar, haurà de compartir funcions amb els equips especialitzats (EAC-EADISOC)

 • 1 plaça del cos de mestres

Equip d’Alteració del Comportament: 1 plaça

 • 1 plaça del cos de secundària de l’especialitat d’orientació educativa

Equip d’Avaluació de les Dificultats de Socialització i Comunicació: 1 plaça

 • 1 plaça del cos de secundària de l’especialitat d’orientació educativa

Equip d’Atenció a les Dificultats Sensorials Visuals: 1 plaça

 • 1 plaça del cos de mestres (PT/AL)

Eivissa i Formentera

Servei d’Assistència Educativa Domiciliària: 1 plaça - La persona que obtengui la comissió de serveis en aquesta plaça farà feina de forma prioritària al SAED, però en el cas que el nombre d’alumnes no sigui elevat durant el curs escolar, haurà de compartir funcions amb equips especialitzats (EAC-EADISOC)

 • 1 mestre de suport, d’audició i llenguatge o d’orientació educativa

Equip d’Alteració del Comportament: 2 places

 • 2 places de mestre de suport o d’audició i llenguatge

Equip d’Avaluació de les Dificultats de Socialització i Comunicació: 1 plaça

 • 1 plaça del cos de secundària de l’especialitat d’orientació educativa

Equip d’Atenció a les Dificultats Sensorials Visuals: 1 plaça

 • 1 plaça del cos de mestres (PT/AL)