Comissió de serveis a l'Insititut d'Ensenyament a Distància (IEDIB)

Comissions de serveis per fomar part de l'equip directiu

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Personal Docent de dia 23 d’abril de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, les places de l’equip directiu de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB)

Termini de presentació de sol·licituds
fins dia 9 d'abril, inclòs

Model de presentació de sol·licituds
format word
format pdf

Comissions de serveis per fomar part del claustre

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Personal Docent de dia 23 d’abril de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de professor de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB)

Termini de presentació de sol·licituds
fins dia 2 d'abril, inclòs

Model de presentació de sol·licituds
format word
format pdf

Resolució d'organització i funcionament de l'IEDIB