Comissions de serveis 2019-20. 12 de juny: llistes provisionals de persones admeses i inadmeses