Comissions de serveis 2020-21. Serveis educatius especialitzats

Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de març de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en serveis educatius especialitzats

Termini de presentació de sol·licituds
fins dia 23 de març, inclòs

Suspensió del termini per coronavirus
Previsió del termini del 29 de març al 7 d'abril