Comissions de serveis

Comissions de serveis 2018-19. Mesa sectorial de 22 de març

L’STEI s’ha oposat a la imposició dels perfils vinculats al projecte educatiu dels centres, que podran arribar a un 20% de la quota

L’STEI Intersindical ja va denunciar en el seu moment la decisió unilateral de la Conselleria d’Educació, que va publicar en BOIB número 157 de 23 de desembre de 2017 la resolució per la qual s’estableix el procediment de dotació de places amb perfil educatiu vinculades al projecte educatiu dels centres docents. L’STEI ha tornat a posar de manifest a la Mesa Sectorial que no s’oposa a comissions de serveis de caire pedagògic, però sí a aquesta mena de “concurs de mobilitat”, només per a funcionaris de carrera, per la via dels perfils educatius, que pot arribar a ser d’un 20% de la quota dels centres.

Llegeix més...

Comissions de serveis als camps d'aprenentatge. Mesa sectorial de 27 de març

En primer terme, els representants de l’STEI Intersindical a la Mesa Sectorial han valorat de manera positiva que, després de molts d’anys, surtin a concurs públic 6 places, del total d’11 que hi ha actualment als camps d’aprenentatge de les Illes Balears.

Per altra banda, les demandes que hem fet en relació a aquesta qüestió han estat les següents:

  • Que surtin també a concurs públic les 5 places restants dels camps d’aprenentatge de les Illes Balears.
  • Dotar amb la segona plaça el camp d’aprenentatge Es Pinaret de Menorca.
  • Que les places d’altres serveis com l’Aula Hospitalària, el Servei d’Atenció Educativa Domiciliària (SAED), l’Equip d’Alteració del Comportament (EAC), els centres de la Fundació S’Estel com Es Fusteret i Es Pinaret, surtin també a concurs públic per mitjà de les comissions de serveis.
  • La possibilitat de que dos mestres puguin optar a un mateix camp.
  • Que per tal de donar continuïtat i estabilitat als projectes dels camps d’aprenentatge, les places d’aquests serveis educatius es converteixin, de manera gradual, en places de plantilla orgànica dels centres.
Pàgina 3 de 6