Més del 93% dels docents reclamen que no es reobrin els centres fins al setembre

A l'enquesta elaborada per l'STEI hi han participat, de moment, més de 3550 docents

Actualitzat a les 12.59

>> Encara hi pots participar >>

Davant la convocatòria d’una Mesa sobre la situació excepcional que vivim, difonguérem una enquesta per coneìxer de primera quin és el parer del conjunt de docents.

D'entrada, un aclaparador 93,9%, pensa que no es donen les condicions adequades per tornar als centres. Sense coses indispensables com fer els tests oportuns, no és possible assistir al centres.

Pràcticament el mateix percentatge (el 93,7%) troba que la decisió més encertada és reobrir els centres al setembre.

Només un 19.4% dels enquestats opina que la Conselleria s’ha preocupat prèviament d’adoptar les mesures necessàries per garantir la salut de la comunitat educativa, la qual cosa vol dir que fins un 80.6% troba que aquestes mesures no són adequades.

No hi ha cap dubte que l'opinió de les i els docents ha quedat molt clara.

Enquesta retorn a classe 3

Enquesta retorn a classe 2Enquesta retorn a classe 1