COVID-19

L'STEI respon a la situació dels centenars de docents pendents de l'avaluació de risc laboral associat al SAR-CoV-2

Qui consideri que està en aquesta situació té dret a comunicar al seu director o directora que no s'incorporarà al centre mentre no s'hagi seguit el protocol de risc laboral associat al SAR-CoV-2

El ministeri de Sanitat ha identificat 10 patologies rellevants que fan que els treballadors que les pateixen tinguin la consideració de "treballadors especialment sensibles".

A hores d'ara, segons les dades amb què compta l'STEI, hi ha centenars de docents susceptibles de ser considerats "treballadors especialment sensibles" pendents d'aquesta avaluació. Tot i això, la Conselleria pretén que es faci un retorn a l'activitat presencial sense tenir en compte la situació de salut dels docents afectats.

Sense l’avaluació i el corresponent informe del Servei de Prevenció de Riscs Laborals no es pot garantir la protecció de la salut dels treballadors tal com mana la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscs Laborals, i tampoc s’està complint amb el contingut del protocol de vigilància per a la detecció de símptomes compatibles amb el COVID-19, ni amb el protocol del Ministeri de Salut i Ministeri Treball i Economia social.

En aquest sentit i amb l'objectiu de garantir la salut dels treballadors afectats, l'STEI ha demanat a la Conselleria que comuniqui a tothom que, mentre no hi hagi l'informe individual i s'hagin adoptat les mesures que corresponguin, aquests docents poden continuar amb el teletreball com a mesura provisional.

Davant la falta de resposta, els docents ens podem acollir -així ho recull la llei 31/1995- al dret de no anar a treballar -presencialment, s'entén- mentre no se'ns pugi garantir la salut.

Per això, l'STEI ha preparat la base jurídica que empara la decisió dels docents susceptibles de ser considerats "treballadors especialment sensibles" a no acudir al centre mentre no es pugui garantir que s'ha fet la prevenció de riscs laborals associats al SAR-CoV-2 a què obliga la llei i els protocols del ministeri.

Qui consideri que està en aquesta situació i vol protegir la pròpia salut -i indirectament l'aliena-, pot comunicar al seu director o directora que no s'incorporarà al centre mentre no tengui una resposta del Servei de Prevenció de Riscos Laborals i que s'hagin adoptat les mesures corresponents. Podeu comunicar-ho per correu electrònic adjuntant el document que l'STEI posa a la vostra disposició:

 1. Enviau un correu al teu centre explicant la situació.
 2. Adjuntau-hi aquesta comunicació.

COVID-19. Procediment de prevenció de riscs laborals

En cas d'una possible reincorporació al centre, la Llei de Prevenció de Riscos Laborals obliga a la Conselleria d'Educació a protegir de manera especial als treballadors especialment sensibles, que el Ministeri de Sanitat ha anomenat.

Treballadors especialment sensibles (TES)

 • Malaltia pulmonar crònica*.
 • Diabetis.
 • Insuficiència renal crònica*.
 • Immunodepressió.
 • Càncer en fase de tractament actiu.
 • Malaltia hepàtica crònica severa.
 • Obesitat mòrbida (IMC> 40)*.
 • Embaràs.
 • Majors de 60 anys.
 • Malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió.

*Ampliació dels TES a data del 22 de maig de 2020

Llegeix més...

L'STEI Intersindical recorda que la Conselleria té totes les competències sobre totes les etapes educatives i titularitats dels centres

El sindicat va presentar les seves al·legacions a l’esborrany de resolució que ha de regular la Fase II de la desescalada educativa

L’STEI reitera el seu posicionament en el sentit que el curs actual ha d’acabar íntegrament de forma telemàtica i ha reclamat a la Conselleria d’Educació la negociació del protocol de la Fase II en les Meses respectives de l’ensenyament públic i concertat, abans de la seva publicació en el BOIB.

El sindicat també ha recordat que la Conselleria d’Educació té les competències educatives sobre totes les etapes educatives, així com també sobre tots els centres educatius, siguin de titularitat pública o privada. Per tant, s’hauria d’estendre la continuïtat del tancament dels centres a tot el cicle 0-3 d’infantil.

Llegeix més...

L’STEI reclama la negociació de la fase 2 de la desescalada educativa

Informació de la Mesa Sectorial de 18 de maig de 2020

En relació a la proposta que s’ha presentat des de Conselleria, des de l’STEI hem manifestat que, en aplicació de l’article 9 del Reial Decret 463/2020, mentre duri estat d’alarma o no es modifiqui el Reial Decret, no es pot fer activitat lectiva presencial. En aquest sentit, hem recordat que el ministre de Sanitat en la roda de premsa de divendres passat dia 15 va reconèixer que amb l’actual redacció del RD no hi pot haver retorn a les aules.

Estam d’acord en que es reprenguin les activitats educatives presencials, amb caràcter general el curs 20-21.

Llegeix més...

Nous terminis dels tràmits (COVID-19)

Dia 9 de maig s'ha publicat al BOIB el Decret llei 7/2020, de 8 de maig, pel qual s’estableixen mesures urgents en l’àmbit de l’educació per fer front als efectes de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19.

El decret estableix:

 • L'obligació de relacionar-se electrònicament amb la Conselleria, en relació amb els procediments de selecció i els sistemes i procediments de provisió de places de personal docent no universitari.
 • L'obligació del personal docent no universitari de relacionar-se obligatòriament amb la Conselleria.

Això significa que, de moment, tots els tràmits seran 100% telemàtics, fins i tot la presentació de documents.

Recorda, amés, que el tràmit d'interinitats serà el darrer que es pot fer anònimament.

Llegeix més...
Pàgina 1 de 6