Reducció per a majors de 55 anys. Ja es pot sol·licitar

Per mor de la COVID-19 el termini incial (fins dia 20 de març) es va suspendre. A hores d'ara ja es pot tornar a demanar.

  • Per fer-ho, posa't en contacte amb el teu centre.
  • Et diran com volen que els facis arribar la sol·licitud.
  • El model de sol·licitud és el de sempre.
  • És important fer-ho el més aviat possible.

Models de sol·licitud
Format word
Format pdf

La sol·licitud s'ha de presentar al centre

Requisits

Haver complert 55 anys fins 31 de desembre de 2020

Modalitats

Modalitat A

Reducció de mitja jornada amb la corresponent disminució de les retribucions des de l’1 de setembre fins al 31 de juliol (la reducció de mitja jornada amb la corresponent disminució de les retribucions també implica una reducció proporcional de la quota dels drets passius i de l’haver regulador per al càlcul de la pensió de jubilació), i substitució d’un període lectiu setmanal del meu horari per altres activitats en el centre.

Modalitat B

Substitució de períodes lectius per altres activitats en el centre i/o reducció de períodes complementaris del meu horari sense pèrdua de retribucions, amb aquesta distribució:

  • 1 període lectiu + 2 complementaris (CHL: compensació hora lectiva)
  • 2 períodes lectius + 1 de complementari (CHL)
  • 3 períodes lectius, en funció de la disponibilitat del centre