Reducció per a majors de 55 anys. Nous terminis per la COVID-19

Termini de sol·licituds suspès

Previsió del termini restant de sol·licituds
del 12 al 17 d'abril

Models de sol·licitud
Format word
Format pdf

La sol·licitud s'ha de presentar al centre

Requisits

Haver complert 55 anys fins 31 de desembre de 2020

Modalitats

Modalitat A

Reducció de mitja jornada amb la corresponent disminució de les retribucions des de l’1 de setembre fins al 31 de juliol (la reducció de mitja jornada amb la corresponent disminució de les retribucions també implica una reducció proporcional de la quota dels drets passius i de l’haver regulador per al càlcul de la pensió de jubilació), i substitució d’un període lectiu setmanal del meu horari per altres activitats en el centre.

Modalitat B

Substitució de períodes lectius per altres activitats en el centre i/o reducció de períodes complementaris del meu horari sense pèrdua de retribucions, amb aquesta distribució:

  • 1 període lectiu + 2 complementaris (CHL: compensació hora lectiva)
  • 2 períodes lectius + 1 de complementari (CHL)
  • 3 períodes lectius, en funció de la disponibilitat del centre