Convocatòries d'especialistes 2018-19. 1a convocatòria

1a convocatòria
7 de juliol

Resolució de la directora general de Personal Docent de 7 de juliol de 2018

termini de presentació de sol·licituds
de l'11 al 16 de juliol, ambdós inclosos
model de sol·licitud

Llistes

Places vacants de formació professional

Cicle Formatiu: Mediació Comunicativa

Mòduls

 • 0017. Habilitats socials
 • 1115. Llengua de signes
 • 1116. Àmbits d’aplicació de la llengua de signes
 • 1118. Tècniques d’intervenció comunicativa

Requisits

 • Tècnic superior d’Interpretació de la llengua de signes
 • Experiència professional mínima de dos anys en l’àmbit de la plaça

Perfil

 • Interpretació de la llengua de signes. Aplicació de les tècniques d’interpretació a la llengua de signes nacional i internacional, lingüística aplicada a la llengua de signes, àmbits professionals d’aplicació de la llengua de signes, interpretació en el sistema de llengua de signes internacional, guia-interpretació de persones sordcegues.

Cicle Formatiu: Prevenció en riscos professionals

Mòdul

 • Emergències (2n)

Requisits

 • Experiència professional mínima de tres anys en l’àmbit de la plaça

Cicle Formatiu: Emergències i protecció civil

Mòduls

 • 1528. Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenció de riscos d’incendis i emergències (1r)
 • 1530. Intervenció operativa en extinció d’incendis urbans (1r)
 • 1532. Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat (1r) 1533. Inspecció d’establiments, esdeveniments i instal·lacions per a la prevenció d’incendis i emergències (1r) 1529. Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals (2n)
 • 1531. Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic (2n)
 • 1534. Coordinació d’equipament i unitats d’emergència (2n)

Requisits

 • Experiència professional mínima de tres anys en l’àmbit de la plaça.