Convocatòries d'especialistes 2018-19. 24 d'octubre: 2a convocatòria

2a convocatòria
18 de setembre

Resolució de 18 de setembre de 2018 per la qual es convoquen places de professors especialistes.

termini de presentació de sol·licituds
del 24 de setembre al 5 d'octubre, ambdós inclosos
model de sol·licitud

Llistes

Sistemes i aplicacions informàtiques

Equips electrònics, Instal·lacions electrotècniques, Màquines, serveis i producció i Mecanitzat i manteniment de màquines

Manteniment de vehicles, Mediació comunicativa

Places vacants de formació professional

Especialitats

 • 0591201 Cuina i pastisseria
 • 0591202 Equips electrònics
 • 0591203 Estètica
 • 0591206 Instal·lacions electrotècniques
 • 0591209 Manteniment de vehicles
 • 0591210 Màquines, serveis i producció
 • 0591211 Mecanitzat i manteniment de màquines
 • 0591218 Perruqueria
 • 0591226 Serveis de restauració
 • 0591227 Sistemes i aplicacions informàtiques

Requisits

 • Experiència professional mínima de dos anys en l’àmbit de la plaça, amb anterioritat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, fora de l’àmbit de la docència.

Cicle Formatiu: Mediació Comunicativa

Mòduls

 • 0017. Habilitats socials
 • 1115. Llengua de signes
 • 1116. Àmbits d’aplicació de la llengua de signes
 • 1118. Tècniques d’intervenció comunicativa

Requisits

 • Tècnic superior d’Interpretació de la llengua de signes.
 • Experiència professional mínima de dos anys en l’àmbit de la plaça, amb anterioritat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, fora de l’àmbit de la docència.

Perfil

 • Interpretació de la llengua de signes. Aplicació de les tècniques d’interpretació a la llengua de signes nacional i internacional, lingüísticaaplicada a la llengua de signes, àmbits professionals d’aplicació de la llengua de signes, interpretació en el sistema de llengua de signes internacional, guia-interpretació de persones sordcegues.
1a convocatòria
7 de juliol

Resolució de la directora general de Personal Docent de 7 de juliol de 2018

termini de presentació de sol·licituds
de l'11 al 16 de juliol, ambdós inclosos
model de sol·licitud

Llistes

Places vacants de formació professional

Cicle Formatiu: Mediació Comunicativa

Mòduls

 • 0017. Habilitats socials
 • 1115. Llengua de signes
 • 1116. Àmbits d’aplicació de la llengua de signes
 • 1118. Tècniques d’intervenció comunicativa

Requisits

 • Tècnic superior d’Interpretació de la llengua de signes
 • Experiència professional mínima de dos anys en l’àmbit de la plaça

Perfil

 • Interpretació de la llengua de signes. Aplicació de les tècniques d’interpretació a la llengua de signes nacional i internacional, lingüística aplicada a la llengua de signes, àmbits professionals d’aplicació de la llengua de signes, interpretació en el sistema de llengua de signes internacional, guia-interpretació de persones sordcegues.

Cicle Formatiu: Prevenció en riscos professionals

Mòdul

 • Emergències (2n)

Requisits

 • Experiència professional mínima de tres anys en l’àmbit de la plaça

Cicle Formatiu: Emergències i protecció civil

Mòduls

 • 1528. Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenció de riscos d’incendis i emergències (1r)
 • 1530. Intervenció operativa en extinció d’incendis urbans (1r)
 • 1532. Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat (1r) 1533. Inspecció d’establiments, esdeveniments i instal·lacions per a la prevenció d’incendis i emergències (1r) 1529. Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals (2n)
 • 1531. Intervenció operativa en successos d’origen natural, tecnològic i antròpic (2n)
 • 1534. Coordinació d’equipament i unitats d’emergència (2n)

Requisits

 • Experiència professional mínima de tres anys en l’àmbit de la plaça.