Convocatòries d'especialistes 2018-19. 14 de març: 4a convocatòria

4a convocatòria - de 16 de març

Resolució de la directora general de Personal Docent de 11 de març de 2019 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per al curs 2018-2019

Funcions

Formació professional

  • Equips electrònics
  • Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i de fluids
  • Instal·lacions electrotècniques
  • Sistemes i aplicacions informàtiques

Escola oficial d'idiomes

  • Alemany

termini de presentació de sol·licituds
del 15 a 19 de març, ambdós inclosos
model de sol·licitud

 

3a convocatòria - de 8 de desembre

2a convocatòria - de 18 de setembre

1a convocatòria - de 7 de juliol