Funcionament de centres

Calendaris laboral general i local

2015  Calendari de festes en l’àmbit de les Illes Balears. Resolució

2014 Calendari laboral general i local. Resolució

2013 Calendari laboral general i local. Resolució

2013 Festes. Resolució

2012 Calendari laboral general i local. Resolució

2012 Festes. Resolució

2011 Calendari laboral general i local. Resolució

2011 Festes. Informació

2010 Dies inhàbils a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Resolució

2010 Dies inhàbils a l'àmbit de l'Administració General de l'Estat. Resolució

2010 General i local. Resolució

2010 Autonòmic. Acord

2009 Autonòmic. Resolució


 Ho hem aconseguit!

Acord de mesures de conciliació de la vida familiar i laboral del Personal docent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquest acord afecta al personal docent que treballa per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El personal que a l’entrada en vigor de l’acord, 1 de gener de 2006, gaudexi de les mesures establertes en la normativa anterior (permís de maternitat o paternitat, hora de lactància...), es podrà acollir a la nova regulació, pel temps que li quedi de gaudir.