Ensenyament en català per a tothom, garantia de qualitat i de cohesió social.

ARGUMENTARI

Aquest full va ser elaborat el curs 2011-2012 per l’Assemblea de mestres i professors en català de les Illes Balears, que es va constituir a les Pitiüses, a Menorca i a Mallorca a iniciativa de l’STEI i que va tenir el suport de l’OCB, Acció Cultural de Menorca, l’Institut d’estudis Eivissencs, el Moviment de renovació pedagògica de Menorca, Moviment de renovació pedagògica de Mallorca, les Escoles Mallorquines, L’Associació 8 d’agost de les Pitiüses... Ara, el maig de 2016 és plenament vigent i vol esser un document útil i pràctic per als mestres, professors, pares i mares, alumnes... perquè en facin l’ús que més els convengui. És un punt d’inici per tenir arguments per explicar les bondats de l’ensenyament en català. Va ser consensuat a les assemblees fetes a tres illes i també va tenir el vistiplau de la COAPA. Es pot modificar, fer-li afegits, simplificar-lo o adaptar-lo a les necessitats del moment i de cada col·lectiu. Està fet amb la intenció de facilitar la feina a qui ho necessiti.

document cohesio