STES-intersindical posa en dubte la idoneïtat del candidat a president del Consell Escolar de l'Estat per continuïsta

STEs-Intersindical no considera idoni el candidat proposat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports per a president del Consell Escolar de l'Estat, i així ho va manifestar en la Comissió Permanent d'aquest Consell d'ahir, convocat per tràmit d'urgència, d'una forma força irregular –per altra banda–, raó per la qual manifestam també els nostres dubtes sobre la legalitat d'aquesta convocatòria.

Les raons per les quals STEs-Intersindical el considera inadequat són:

  • Va ser nomenat pel ministre Wert com a Director General de Formació Professional del Ministeri d'Educació, des del 16 de març de 2012, i la seva gestió s'ha caracteritzat per una absència total de relació amb la comunitat educativa.
  • No representa la societat espanyola, ja que els seus dos darrers Parlaments es pronunciaren a favor de la derogació de la LOMCE, i és obvi que el candidat proposat pel Ministeri d'Educació no està en aquesta línia.
  • En el reduït àmbit de gestió del Ministeri d'Educació, Ceuta i Melilla, l'actuació de l'equip de Wert i de l'actual ministre Méndez de Vigo no només no ha aconseguit reduir les escandaloses diferències amb les mitjanes de qualitat educativa (denunciades contínuament per aquest Consell Escolar de l'Estat en els seus informes), sinó que fins i tot s'han incrementat respecte de les mitjanes estatals (ràtios d'alumnes per aula, ràtios d'alumnes per personal docent...).

Pels motius citats, la Confederació d' STEs-Intersindical en el tràmit recollit en l'article 4.1. del Reial Decret 694/2007, d'1 de juny, pel qual es regula el Consell Escolar de l'Estat -en què diu “El President serà nomenat per reial decret a proposta del ministre d'Educació i Ciència, oït el Consell Escolar de l'Estat, entre persones de reconegut prestigi en l'àmbit educatiu”-, s'ha manifestat en contra de la proposta d'Andrés de Miguel Casas feta pel Ministeri d'Educació.