L’STEI denuncia que la Conselleria d’Educació desplega aspectes de la LOMCE

Mesa Sectorial d’Educació de dia 13 de desembre de 2017

La Conselleria s'havia compromès a no desplegar cap aspecte de la LOMCE

Amb aquesta resolució concreta un dels apartat del Pacte de l'Educació, un dels motius pel quals que l'STEI no va signar-lo

L’STEI ha plantejat el seu rebuig frontal a la Resolució per a la caracterització amb perfil educatiu de places docents, d’acord amb el següents arguments:

  • Aquesta proposta de resolució es fonamenta en un desplegament de la LOMCE, i contravé l’acord de Govern dels partits que donen suport a Francina Armengol, que es varen comprometre a no desenvolupar els aspectes d’aquesta llei.
  • La intenció de la Conselleria és concretar l’apartat 5.3.2 del document del Pacte per l’Educació, que preveu un “sistema específic de provisió de places” per una via extraordinària, que permeti que aquells centres que comptin amb projectes innovadors puguin perfilar places. Un document, a més, que es troba en fase de discussió i de presentació d’esmenes en el Parlament de les Illes Balears i que va comptar amb el rebuig majoritari dels sindicats en el si del Consell Escolar de les Illes Balears.
  • Podria vulnerar els drets del professorat funcionari de carrera, pel fet de perfilar places docents vacants i atorgar comissions de serveis que podran ser superiors a un any, fins a 3, i bloquejar aquestes places durant tot aquest temps.
  • Pel que fa als centres, podria congelar les plantilles orgàniques d’aquests i, per tant, que la Conselleria d’Educació fomentàs la inestabilitat a través de l’increment de les comissions de serveis ens els centres a costa de les places perfilades.
  • També ens hem oposat que aquest procediment fos d’aplicació al professorat interí.

Des de l’STEI hem reclamat la retirada d’aquesta Resolució i, en tot cas, l’obertura d’un procés de negociació per regular un procediment de comissions de serveis de caire pedagògic i no de perfilació de places de centres. Aquesta proposta ha comptat amb el suport de totes les organitzacions sindicals de la Mesa Sectorial.  

La resposta de la Conselleria ha estat imprecisa, en el sentit de dir que estudiaran la proposta dels sindicats de la Mesa i que ens donaran una contesta; però sense cap compromís de tornar convocar la Mesa Sectorial i reconduir, o no, la resolució cap al procediment de les comissions de serveis pedagògiques. A la vista dels fets, des de l’STEI constatam que els responsables de la Conselleria fan més cas a la Mesa de directors que als representants del professorat, aquests darrers elegits de forma democràtica.

Acreditació de la formació permanent del professorat

S’ha acceptat la proposta de l’STEI perquè s’ampliàs l’opció a tot el professorat, i no només al personal interí, amb les dues condicions següents: formació feta abans de dia 7 de maig de 2017, termini per a la presentació de nova formació fins dia 15 de gener de 2018.

Programa d’Acompanyament i Suport Escolar

També es va donar a conèixer un programa per a més de 1.700 alumnes en situació de desavantatge social i amb dificultats d’aprenentatge en les àrees instrumentals bàsiques i d’integració en el grup i en el centre. Aquest programa està destinat a alumnes de centres públics de primària, preferentment de cinquè i sisè, i a estudiants de secundària. Des de l’STEI vàrem expressar el nostre suport a aquesta iniciativa, ja que calen mesures de reforç per als alumnes amb desavantatges d’aprenentatge.

Instruccions sobre els deures escolars

També s’ha acceptat la nostra petició perquè aquestes instruccions passin per la Mesa Sectorial d’Educació, en la qual hi puguem fer les nostres aportacions i esmenes.

Palma, 14 de desembre de 2017

Secretaria d’ensenyament públic