Processos i convocatòries

L’STEI reclama una nova negociació del decret d’accés a la funció docent

L’STEI Intersindical i la Confederació d’STEs reclamen a la nova ministra Isabel Celaá la convocatòria de la Mesa Sectorial del Ministeri d’Educació per a abordar en profunditat una nova negociació del Reial Decret d’ingrés en la funció docent. També cal que es tractin els canvis legislatius pertinents per a reduir l’elevat nombre de professorat interí i, alhora, garantir la continuïtat laboral d’aquells docents que no aprovin les oposicions.

Llegeix més...

L'STEI reclama l'estiu per al personal cessat a 30 de juny

És hora de reclamar l'estiu

Amb la publicació de la Llei 6/2018, la majoria del Parlament de les Illes Balears empitjora les condicions laborals del professorat interí, per davall del que fixava la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, i encara més del que s'havien compromès amb l'Acord Marc.

L’STEI denuncia que amb la negativa a fer un nomenament al professorat interí, el perjudica en aspectes tan greus com és la manca de les retribucions íntegres dels dos mesos d’estiu, el període de cotitzacions corresponent i els serveis prestats vàlids per al barem de mèrits de la llista d’interinitats.

ACLARIMENT

La indemnització d'un mes es segueix cobrant. El que es podria reclamar és aconseguir tenir els dos mesos sencers, a més dels punts a les llistes d'interins, la cotització i l'antiguitat a les llistes.

Llegeix més...

Adjudicació de l'estiu 2018-19. Adjudicació definitiva funcionaris de carrera sense destinació definitiva i comissions de serveis

Funcionaris de carrera sense destinació definitiva i comissions de serveis
adjudicació definitiva
11 de juliol

Funcionaris en pràctiques (opositors)
tràmit telemàtic de tria de places
del 27 al 30 de juliol

Funcionaris interins
tràmit telemàtic de tria de places
del 31 de juliol al 6 d'agost

Llegeix més...
Pàgina 1 de 47