L’STEI ha votat en contra de les noves bases del professorat interí

L’STEI Intersindical ha votat en contra de la proposta de les noves bases per al professorat interí perquè, entre d’altres qüestions, no recull la nostra demanda d’un nou Pacte d’estabilitat. La recent sentència del Tribunal Suprem del passat 26 de setembre reforça el plantejament del nostre sindicat sobre pactes d’estabilitat, com la millor garantia per al manteniment de la feina del personal interí mentre hi hagi necessitats del sistema no cobertes i unes convocatòries d’oposicions amb tantes places i no tenguin un accés definitiu a la funció docent.

Un altre dels motius pels quals l’STEI ha votat en contra de les bases és perquè la nova proposta es carrega les llistes separades per cossos i l’establiment d’una borsa única amb un sola llista; aquesta mesura perjudica greument alguns col·lectius docents petits, com és el cas del professorat del Conservatori, Escoles Oficials d’Idiomes i altres ensenyaments de Règim Especial.

L’STEI ha argumentat el sentit negatiu del seu vot en altres qüestions que la Conselleria no ha pres en consideració, com el compliment del que prescriu el Decret 36/2004 de 14 d’abril pel qual es regula l’accés de les persones amb discapacitat a la Funció Pública de les Illes Balears pel que fa a la reserva de places; o la petició de tota la part sindical de retirada de l’apartat dedicat a les sancions lleus del professorat interí, que poden suposar la seva exclusió de llistes.

L’altra qüestió de les bases que ha suscitat el vot contrari ha estat l’afegit que la Conselleria ha incorporat en què es parla d’una nova causa d’exclusió de llistes quan els Serveis de Prevenció de Riscos Laborals dictaminin que una persona no és apta per a la funció docent. L’STEI considera que és una mesura molt perillosa i que pot tenir una aplicació amb efectes molt greus.

Pel que fa a la nova resolució de la tutorització per al curs 2018-2019, l’STEI ha considerat positiu que el període per a la tutorització del professorat interí novell arribi “fins al darrer dia lectiu del curs escolar”, i ha demanat que en el nou redactat hi figuri que el període de tutorització sigui “almenys de 30 dies”, amb independència de la vacant que s’ocupi o de la substitució que es faci.

En relació a la convocatòria d’interins, l’STEI ha posat de manifest que no té sentit haver-se d’apuntar a llistes cada any i ha demanat que no sigui necessari fer el tràmit en cada convocatòria.  

Palma, 26 d’octubre de 2018