El personal interí substitut també cobrarà el complement de tutoria

Des de fa un parell de cursos l'STEI reclama que tothom que fa la tasca tengui els efectes que li pertoquen

Tutoria substituts

Com hem reclamat els darrers cursos, aquest complement s’havia de pagar en tots els casos.

Gràcies a la nostra insistència la Conselleria a la fi reconeix aquesta retribució, també per a les persones que cobreixen substitucions, des del curs 2020-21

Però això no basta: des de l’STEI Intersindical demanam que es contestin les reclamacions pendents de les persones que han fet tasques de tutoria al llarg dels darrers cursos.

També cal que la Conselleria faci efectiu el pagament íntegre del complement al professorat que ocupa una plaça a mitja jornada: la tutoria és sencera, ningú no és mig tutor. Els complements s’han de cobrar íntegrament.

Pel que fa a la resta del professorat, com cada curs, els complements es començaran a cobrar l'octubre o el novembre, però amb efectes a 1 de setembre.

Des de l’STEI seguirem fent feina per les millores laborals de tots els docents.