Interinitats i especialistes

Convocatòria d'interins 2018-19. Mesa sectorial de 2 de novembre

L’STEI reclama una veritable negociació amb mesures que garanteixin l’estabilitat del professorat interí

  • Dates de presentació de sol·licituds. 13 de novembre de 2017 a 15 de gener de 2018, ambós inclosos
  • Puntuació màxima de l’apartat 2 del barem (formació acadèmica i activitats de formació). Passa de 30 a 32 punts com a màxim
  • Període hàbil de tutorització. Fins dia 30 de juny del 2018. Però les utoritzacions posteriors a 15 de gener no es tendran en compte fins el setembre, per a substitucions (veure final de l'article)
  • Interins llista “S”. Dins la llista “S” (interins sense tutoritzar): Es canvia el criteri de baremació d’aquesta llista. Els aspirants s’ordenaran (dins aquesta llista) per puntuació d’experiència docent prèvia i altres titulacions en lloc d’ordenar-se per la nota de la carrera.
  • Cursos de formació. Ja no s’adjuntaran en el tràmit telemàtic. Els cursos que no estiguin al portal del personal es podran aportar en qualsevol moment, però s’hauran de dirigir a la Direcció General de Formació del professorat. Per a què compti per aquesta convocatòria, s’hauran de lliurar fins dia 15 de gener.

Pel que fa a les aportacions de l’STEI a la mesa i que expliquen també el sentit del vot negatiu de l’STEI a aquesta convocatòria:

Llegeix més...

Guia per demanar l'atur i vacances no gaudides

Tots les persones que no tenen l’estiu pagat són cessades, com a tard, dia 30 de juny.

Totes aquestes persones tenen una liquidació, a la darrera nòmina, en concepte de vacances no gaudides. Les vacances que corresponen són de 2,5 dies per mes treballat i es comencen a gaudir des de l’endemà del cessament. Per exemple, en cas d’una persona que cessa el 30 de juny amb 4 mesos de feina, corresponen 10 dies de vacances (2,5x4) i es gaudirien fins el 10 de juliol.

Llegeix més...
Pàgina 3 de 11