Interinitats i especialistes

Interinitats. Atur i liquidació de vacances

A totes les persones que hagin fet substitucions i no tenguin l’estiu pagat, els correspon cobrar la part proporcional de les vacances d’estiu, a raó de 2,5 dies per mes treballat. A més, si es vol, es pot sol·licitar l'atur.

Aquesta part proporcional de les vacances es cobra en concepte de liquidació dins la darrera nòmina. Els dies de corresponen a les vacances cotitzen a la Seguretat Social, per la qual cosa no es pot sol·licitar l’atur fins que acabi el gaudi d’aquestes vacances. S’ha de començar a comptar des del dia després del cessament.

Llegeix més...

La Conselleria segueix discriminant el professorat de matèries lingüístiques

L’STEI torna a impugnar la convocatòria d’interinitats i les bases.

Un professor o professora amb una dilatada experiència (en alguns casos, de més de 20 anys), quedarà relegat a triar darrere de persones sense experiència docent.

La Conselleria torna a marcar els interins i interines que fins fa ben poc havien impartit matèries lingüístiques amb una titulació d’humanitats o socials i el nivell corresponent de l’EOI i els obliga a passar un nou via crucis.

Llegeix més...

Per què hem signat el pacte d'interins

Per què l’STEI ha signat el pacte d’estabilitat del personal interí per al període 2014-2018?

Des de l’any 1998 (quan s’assoliren les competències en Educació) s’han signat pactes d’estabilitat successius. En un context de retallades, el nou pacte garanteix l’estabilitat de 1350 persones i contribueix a donar solidesa als claustres dels centres educatius de les Illes Balears. Amb aquesta signatura, hem aconseguit que, en total, gairebé 2000 persones cobraran els mesos d’estiu; a més d’un barem basat sobretot en l’experiència docent.

Quin ha estat el mecanisme per prendre aquesta decisió?

L’afiliació hi ha pogut participar mitjançant una enquesta telemàtica A més, hem fet assemblees a totes les illes obertes a afiliats i no afiliats. Prèviament, s’havien fet reunions informatives per explicar la marxa del procés i els mecanismes per prendre les decisions. El resultat d’aquest procés participatiu va ser de 101 vots a favor del pacte, 71 en contra i 19 en blanc.

 

Llegeix més...
Pàgina 4 de 11