Interinitats i especialistes

La Conselleria menysprea l’experiència docent en matèries lingüístiques, sense cap criteri pedagògic

La Conselleria menysprea l’experiència docent en matèries lingüístiques, sense cap criteri pedagògic, i deixarà docents interins d’aquestes matèries al carrer

Amb la nova normativa per formar part de les llistes d’interinitats, la Conselleria discrimina les persones que ja han fet feina en especialitats lingüístiques.

L’STEI recomana a totes les persones que es trobin en aquesta situació, haurien de presentar, amb la seva petició de formar part de les llistes, un escrit sol·licitant la funció que deixen de tenir reconeguda, amb a justificació de l’experiència docent.

Model de petició

 

Llegeix més...

L’STEI presenta recurs de reposició contra la convocatòria d’interinitats

L’STEI ha demanat reiteradament la modificació de la Resolució de la convocatòria d’interinitats, com ja va fer a la mesa sectorial d’educació.

Des del primer moment, l’STEI va posar en mans dels seus serveis jurídics la possibilitat de recórrer la convocatòria.

Davant la manca de resposta per part de la Conselleria, el sindicat ha decidit interposar recurs de reposició.

Llegeix més...

Interinitats. Matèries lingüístiques

La Conselleria no ha acceptat cap modificació a allò exposat a la mesa de dia 25 de juny.

L'STEI considera que es continua produint la discriminació d'aquest col·lectiu respecte de la resta de docents, ja que hi ha un nombre important de persones que, malgrat la rectificació, es quedaria sense opcions de feina en la matèria lingüística exercida fins ara.

Per això, no retirarem el recurs potestatiu contra la convocatòria i seguirem amb els tràmits per lluitar pels drets de tots els afectats.

Llegeix més...
Pàgina 6 de 11