Criteris de quota. Curs 2017-18

Mesa Sectorial de dilluns 10 d'abril

A la Mesa Sectorial de dilluns dia 10 d’abril, els responsables de la Direcció General de Planificació i Centres i els de Personal Docent ens han presentat els criteris per a la confecció de les quotes per al curs 2017-2018. El còmput global de les mesures adoptades per al proper curs, segons els càlculs de la Conselleria, suposa un augment de 120 docents. El gruix de la inversió per al proper curs va destinada, sobretot, a les etapes d’infantil i primària.

Les informacions més destacades, entre d’altres, són les següents:

Ràtios a infantil i a primària

En aplicació de l’Acord marc signat el setembre de 2015, la ràtio màxima d’alumnes als cursos de 4t i 5è d’infantil serà de 20 alumnes. Per necessitats d’escolarització, aquest nombre es podrà veure augmentat en un 10%. A primer de primària, es desdoblarà a partir de 28 alumnes, i no a 29 com passava fins ara.

Als centres que tenguin una ràtio mitjana a l’etapa de primària de 27 o més alumnes augmentaran 12 hores a la quota; això és, mig mestre més.

La Conselleria s’ha compromès, per al curs 2018-2019, a dotar els centres que superin la ràtio establerta en un mestre més, a jornada completa, tal com reclama l’STEI a les meses de negociació des de fa temps.

Reducció per a majors de 55 anys

A petició de l’STEI Intersindical, els majors de 55 anys del cos de mestres tendran les següents opcions a l’hora de reduir la seva jornada:

  • 3 períodes lectius.
  • 2 períodes lectius + 1 període de permanència en el centre (CHL).
  • 1 període lectiu + 2 períodes de permanència en el centre (CHL).

Pel que fa als professors de secundària i altres cossos, des de l’STEI hem demanat el mateix redactat que el que apareix en el cos de mestres per al curs 2017-2018, amb les mateixes tres opcions. Des de Planificació i Centres, per al curs 2017-2018, només es preveu la reducció d’un període lectiu + 2 períodes de permanència en el centre.

Per la seva banda, des de la Conselleria se’ns ha fet una proposta en relació amb aquesta qüestió de la reducció horària a secundària i altres cossos en els mateixos termes que per al cos de mestres, d’aquí a tres anys. Des de l’STEI hem manifestat el nostre desacord amb aquesta proposta de tres cursos.

A canvi d’aquest ajornament de les tres mateixes opcions per a la reducció dels majors de 55 anys a secundària i altres cossos, s’ha proposat avançar al mes de setembre de 2017 el cobrament dels complements de tutoria i el de cap de departament, i no a partir de gener de 2018, com recull l’Acord marc. Aquestes quantitats es cobrarien a la nòmina del mes de gener de 2018, però amb efectes retroactius d’ençà de setembre de 2017.

S’ha acordat tractar la qüestió del possible avançament de la reducció per a secundària i altres cossos a una propera Mesa Sectorial.

Més personal per a atenció a la diversitat

Els centres de 3 línies de primària tendran un orientador com a plantilla del centre, els de dues línies entre 3 i 4 dies a la setmana, i els d’una línia, 2 dies a la setmana. Els centres incomplets en tendran 1 dia a la setmana. Aquesta mesura suposa un increment de les hores destinades a l’atenció a la diversitat, sobretot a les etapes d’infantil i primària.

Altres informacions d’interès

La Conselleria d’Educació està estudiant la possibilitat de posar en marxa una mena de «gabinet tècnic itinerant» que faria una feina d’assessorament i d’ajut per als centres d’infantil i primària en totes aquelles qüestions que tenen a veure amb l’aplicació de les TIC.

També ens varen comentar, a la Mesa Tècnica de la setmana passada, que estan cercant maneres de poder dotar els centres d’infantil i primària, en un termini encara no definit, d’algun tipus de personal que faci tasques d’administració i serveis i, d’aquesta manera, poder descarregar de feina els secretaris d’aquests centres.  

La directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, ha comentat que dins els propers mesos de setembre o octubre es convocaria una Mesa per a obrir un procés de negociació que preveiés aquests tres punts: les noves bases generals per al professorat interí; les properes ofertes públiques d’oposicions, sobretot en aplicació de l’Acord per a l’ocupació pública que s’ha subscrit en l’àmbit estatal, i el disseny del nou pacte d’estabilitat. Des de l’STEI Intersindical hem reclamat, un cop més, una bona planificació per a les properes oposicions, que s’articulin mesures que facin possible la consolidació de l’ocupació per al professorat interí, i que les oposicions siguin compatibles amb el pacte d’estabilitat.

Des de l’STEI Intersindical hem manifestat el nostre desacord amb la poca dotació horària que tenen els Programes per a l’Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC) a secundària per al proper curs, que han millorat una mica respecte del curs passat. Una demanda que ha estat expressada de manera continuada per part de les comissions de normalització lingüística dels centres, els equips directius i els consells escolars de les Illes.

També hem reclamat als responsables de la Conselleria que s’articulin totes les mesures que calgui perquè els docents majors de 55 anys que s’incorporen a un centre un cop ha començat el curs, i amb els horaris ja aprovats, puguin gaudir del dret a la reducció horària que els pertoca.

 

Secretaria d’Ensenyament Públic

Palma, 11 d’abril de 2017