Adjudicacions i convocatòries

Adjudicació de l'estiu 2018-19. Adjudicació definitiva funcionaris de carrera sense destinació definitiva i comissions de serveis

Funcionaris de carrera sense destinació definitiva i comissions de serveis
adjudicació definitiva
11 de juliol

Funcionaris en pràctiques (opositors)
tràmit telemàtic de tria de places
del 27 al 30 de juliol

Funcionaris interins
tràmit telemàtic de tria de places
del 31 de juliol al 6 d'agost

Llegeix més...
Pàgina 1 de 15