Comissions de serveis 2018-19. Mesa sectorial de 22 de març

L’STEI s’ha oposat a la imposició dels perfils vinculats al projecte educatiu dels centres, que podran arribar a un 20% de la quota

L’STEI Intersindical ja va denunciar en el seu moment la decisió unilateral de la Conselleria d’Educació, que va publicar en BOIB número 157 de 23 de desembre de 2017 la resolució per la qual s’estableix el procediment de dotació de places amb perfil educatiu vinculades al projecte educatiu dels centres docents. L’STEI ha tornat a posar de manifest a la Mesa Sectorial que no s’oposa a comissions de serveis de caire pedagògic, però sí a aquesta mena de “concurs de mobilitat”, només per a funcionaris de carrera, per la via dels perfils educatius, que pot arribar a ser d’un 20% de la quota dels centres.

Tota la informació sobr eles comissions de serveis 2018-19

Algunes novetats de la resolució

Una de les novetats de la resolució de les comissions de serveis per al curs 2018-2019 és que presenta un redactat més clar, sense que pugui donar lloc a algunes ambigüitats que es produïen.

Una altra de les novetats de la Resolució és que els docents que demanin comissió de serveis amb destinació a una altra comunitat autònoma ho hauran de fer pel punt 5 de la instrucció tercera.

Reclamacions que ha fet l’STEI a la Mesa Sectorial  

L’STEI ha expressat el seu desacord pel fet que les comissions de serveis a centres que tenguin llocs de feina amb perfils educatius ocupin el segon lloc en l’ordre d’adjudicacions, només per darrere les places per a formar part dels equips directius. Des de la Intersindical s’ha demanat que aquest tipus de comissions de serveis ocupin el darrer lloc a l’ordre de preferència.

L’STEI ha reiterat que no s’oposa a establir un procediment transparent de comissions de serveis per tal de facilitar la posada en marxa i la consolidació dels projectes pedagògics dels centres, però considera excessiu que entre places perfilades i comissions de serveis que necessiten un informe favorable del director o directora del centre es pugui arribar al 30% de la quota total del centre.

 

Secretaria d’ensenyament públic

Palma, 22 de març de 2018