El 5 de juny se celebra el Dia Mundial del Medi ambient, una data que ha de ser una mica més que una commemoració al calendari. Els problemes ecològics produïts per un mode de vida en el qual es prioritza el consum i el malgast, estan esgotant els recursos naturals i portant al nostre planeta cap a una situació absolutament insostenible.

dia mundial del medi ambient

Clica sobre llegiu-ne més per llegir el document complet.


Dins de la catàstrofe ecològica que ja estem patint i que s'agreujarà en els propers anys, l'educació no pot quedar al marge en la lluita per aconseguir un model d'economia sostenible, no obstant això, observem que des de l'Administració corresponent no s'elaboren directrius ni hi ha un marc d'actuació per aconseguir l'eficiència energètica a la xarxa de centres públics de les Illes Balears. Escassament equipada des del punt de vista de la sostenibilitat, sense perspectives d'instal·lacions que proporcionin energies netes i contribueixin a mitigar els efectes del canvi climàtic, la xarxa de centres públics ha de comptar amb condicions de sostenibilitat energètica.

Des de l’STEI demanam una priorització i mesures urgents, amb recursos econòmics suficients per dur a terme una transformació del nostre model energètic. Creim que és una exigència ètica i un deure de la ciutadania implementar mesures pràctiques i obrir espais curriculars i línies transversals a l'educació per actuar sobre els problemes mediambientals. Les possibles solucions han de canalitzar-se fonamentalment a través en els següents punts:

1. Consum responsable (ecològic o sostenible), sostingut per les tres “R”: Reduir, Reutilitzar i Reciclar, que ha de concretar-se en àmbits tan importants com l'alimentació, el transport, la neteja o la calefacció.
2. Comerç just que implica comprar o produir productes amb la garantia de sostenibilitat i respecte per les persones.
3. Promoure l'activisme ciutadà il·lustrat per propiciar un nou model de societat més just i equitatiu.

Per aconseguir aquestes metes exigim a la Conselleria d'Educació i Universitat que concreti mesures i projectes tendents a millorar l'eficiència energètica, com el segellat dels edificis que ajudi a mantenir la temperatura ambient, la instal·lació de plaques fotovoltaiques que propiciïn l'autosuficiència energètica, el manteniment i ampliació de zones verdes, l'adquisició per als menjadors de productes locals per disminuir la petjada ecològica dels transports a llarga distància, el control de la il·luminació quan no existeix presència humana, l’equipament de contenidors per a la separació dels residus en origen, la millora i el control de les instal·lacions de conducció d'aigua que evitin pèrdues innecessàries als centres i la priorització de projectes educatius que formin a l'alumnat en el respecte al medi ambient i l'hàbit de vida saludable.

Des del STEI Intersindical ens posem a la disposició de la Conselleria d'Educació i Universitat per intercanviar punts de vista i acordar mesures i actuacions que contribueixin decisivament a millorar la nostra aportació com a societat i a complir els Acords de París.

Palma, 5 de juny 2018

STEI Intersindical

Comissió de Medi Ambient