espelmes

Avui, amb el lema "Per una Europa de les persones: respectem els Drets Humans dels refugiats", s'han manifestat més de 500 persones, a la plaça d'Espanya de Palma, convocats per difrentes organitzacions, entre les quals hi havia l'STEI Intersidical. Després de cinc minuts de silenci s'ha llegit el comunicat següent:

Les persones i les organitzacions reunides aquí avui, expressam públicament la més gran indignació per la vergonyosa i greu crisi humanitària que afecta centenars de milers de persones que cerquen refugi a Europa fugint de la guerra i la destrucció que assola Síria, Afganistan, l’Iraq i d’altres països. Milers d’aquestes dones, homes i infants han perdut la vida en intentar arribar per la mar al nostre continent i molts d’altres són víctimes de les màfies i de tota mena d’abusos i vexacions, especialment les dones i els infants.

Volem expressar igualment el nostre dolor i la nostra solidaritat envers totes les víctimes de la violència terrorista i dels conflictes bèl·lics. Els fets esfereïdors ocorreguts ahir a Brussel·les mereixen la nostra total repulsa i condemna així com l’acció decidida de la justícia.

Aquests fets, però, no han de servir d’excusa per a polítiques repressives o fins i tot xenòfobes, ni ens han d’impedir percebre i denunciar els abusos que s’estan cometent contra les persones refugiades que busquen asil i una vida en pau a causa dels conflictes que assolen els seus països d’origen.

Per aquest motiu, denunciam la manca d’una política decidida de suport a les víctimes dels conflictes d’Orient Mitjà que ha culminat amb l’ignominiós pacte entre la Unió Europea i Turquia que, en consagrar les expulsions massives, vulnera totes les normes del Dret Internacional i de manera específica la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.

El tancament de fronteres de manera unilateral per part de diversos països, la situació en els punts fronterers de Grècia –país que hauria de rebre tot el suport de la comunitat europea per fer front a aquesta situació- o l’actuació arbitrària d’alguns governs, traspassen tots els límits de la decència i la manca d’ètica i posa contra les cordes els valors i els fonaments propis de l’Europa civilitzada.

Es per això que:

  1. Reivindicam els valors de tolerància, el respecte i el suport als drets fonamentals de la persona que són propis d’Europa com a àmbit de llibertat i de seguretat, i reclamam l’escrupolós respecte a l’estat de dret i el compliment de la normativa internacional: la ja esmentada Carta de Drets Fonamentals de la UE, la Declaració Universal de Drets Humans i la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats de les Nacions Unides.
  2. Denunciam, per contra, les actituds egoistes, xenòfobes i racistes que no es podran combatre amb la suspensió del dret de lliure circulació, ni amb la devolució de refugiats als seus llocs d’origen, ni amb la limitació de les llibertats, ni amb qualsevol altra mesura coercitiva.
  3. Demanam a les autoritats europees que no es deixin arrossegar per la falsa associació entre presència massiva de refugiats i perill terrorista. Els refugiats també son víctimes de la violència armada als seus països. Per això en fugen.
  4. Volem que la Unió Europea sigui fidel als seus principis fundacionals i actuï d’acord amb el més estricte respecte als Drets Humans per protegir la vida de les persones que busquen refugi al nostre continent, i que compleixi els compromisos adquirits el 2015 per reinstal·lar els refugiats.
  5. Reclamam, en conseqüència, que Europa treballi per bastir una política exterior comuna efectiva, i que desenvolupi les seves polítiques econòmiques, comercials, de cooperació, energètiques i de seguretat de manera coherent, sense la qual cosa no podrà contribuir a resoldre els conflictes que es troben en l’origen del problema dels refugiats.
  6. Demanam al govern espanyol que faci efectius també els compromisos adquirits sobre acolliment de refugiats i que no cedeixi a les pressions per acceptar el pacte entre UE i Turquia.
  7. Reclamam també del Parlament i del Govern de les Illes Balears que liderin una acció decidida en defensa dels drets humans, la justícia i la solidaritat implantant a ca nostra una política d’acollida i integració real, eficaç i inclusiva.
  8. Ens dirigim també al conjunt de la ciutadania de Balears demanant el seu compromís solidari per a resoldre un problema que ens afecta a totes i a tots com a persones i que, en un passat encara recent, ha afectat també a milers de persones d’aquest país.
  9. Les organitzacions convocants oferim el nostre suport i col·laboració a les institucions públiques i a les organitzacions no governamentals en la tasca en favor de l’acolliment als refugiats i de la seva inserció a la nostra societat.