fotoLGTBI16 PETIT

L'STEI Intersindical se suma a la manifestació del proper 28 de juny (Dia de l'Orgull LGTBI), amb el lema “Keep calm, sóc bisexual”, que convoca Ben Amics.

Un any més, arriba el dia gran del moviment per la defensa de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals: l’Orgull LGTBI. A Palma, la manifestació partirà el proper dimarts 28 de juny, a les 19:30 hores, a la plaça de Santa Catalina i recorrerà els carrers principals de la ciutat per omplir cada racó d’alegria, color i reivindicació fins arribar a la plaça de Cort.

 

Enguany hem de celebrar que el passat 17 de maig el Parlament de les Illes Balears aprovà, per unanimitat, la Llei per la igualtat de drets de les persones LGTBI. No hi ha cap dubte que això representa una passa més en el reconeixement de la igualtat de totes les persones independentment de la seva orientació sexual o la seva identitat de gènere.

L’STEI Intersindical vol remarcar que aquesta mesura no s’hauria duit a terme sense la pressió dels moviments socials, sobretot dels que treballen les reivindicacions dels col·lectius LGTBI. En especial l'STEI Intersindical vol agrair la tasca duita a terme per Ben Amics.

Però som conscients que –malgrat la importància de l'aprovació d'aquesta Llei– més important és el desenvolupament normatiu de la mateixa per aconseguir l'objectiu de garantir i desenvolupar l'exercici dels drets de les persones lesbianes, gais, trans, (transsexuals i transgèneres), bisexuals i intersexuals, i evitar que es puguin produir situacions de discriminació i/o violència per raó de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i assegurar que a les Illes Balears es pugui viure la diversitat sexual i afectiva amb plena llibertat.

L'STEI Intersindical com a sindicat sociopolític es compromet, en els àmbits en què tenim representació, a exigir que es compleixi i desenvolupi la Llei per la igualtat de drets de les persones LGTBI i de, en la nostra acció sindical als centres de treball, difondre valors com la tolerància, el respecte i la igualtat de condicions i oportunitats de totes les persones sigui quina sigui la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere

Perquè creiem i defensam que és important avançar cap a una societat igualitària, justa, plural, inclusiva i diversa, l'STEI Intersindical apostarà per la unió de forces i la connexió de lluites amb tots aquells agents socials que persegueixen aquests objectius.