Normalització lingüística

Suport de l'STEI Intersindical a la immersió lingüística i a la feina dels docents de Catalunya

L'STEI Intersindical fa costat al model d'immersió lingüística implantat a Catalunya des de l'any 1983. Els mestres i professors de Catalunya han treballat per retornar el lloc que li correspon a la llengua catalana dins les escoles i instituts, han fet una feina immillorable per a la integració i la convivència social i pel progrés de tots els infants i joves que han passat per les escoles de Catalunya.

Les intencions del govern espanyol, presidit per Mariano Rajoy, són atacar l'eix vertebrador del sistema educatiu de Catalunya, llengua pròpia del territori que dóna coherència als Projectes educatius dels centres i, al mateix temps, envair, de forma injusta, les competències autonòmiques. L'afany recentralitzador de PP no s'atura i s'hi ha de plantar cara. 

Llegeix més...

L'STEI Intersindical a favor de la igualtat de drets a la sanitat.

A Catalunya fa estona que demana l’acreditació de la competència lingüística en les dues llengües oficials. El president del PP, Sr Biel Company, l’altre dia pretenia desinformar la població, confondre-la i fer-nos creure coses que no són. Ni la desinformació, ni les mentides haurien de formar part de les declaracions públiques d’una persona que té la intenció de presidir el govern el dia que els seus el votin.

No sabem què més necessiten els sindicats i els membres dels grups parlamentaris de les Illes Balears que estan en contra del dret que tenim els habitants d’aquestes illes d’usar, si volem, la llengua catalana a la sanitat. No entenem com per una part hem de ser trilingües i hem d’aprendre llengües estrangeres i per l’altra no podem utilitzar la llengua oficial i pròpia d’aquesta terra als serveis públics de les illes. Si hi ha el DRET d’usar-lo, el Govern, el Parlament, i la societat en general ha de GARANTIR que aquest DRET ES PUGUI FER EFECTIU. Ho diu l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i la Llei de normalització lingüista que vostès, tots, han aprovat.

Llegeix més...

Volem tv