Normalització lingüística

Manifest d'Enllaçats per la Llengua

Diverses entitats de tot el domini lingüístic de la llengua catalana hem fet públic un manifest amb el qual volem denunciar que les constitucions espanyola, francesa i italiana instauren el principi de desigualtat legal entre ciutadans en matèria lingüística, en no preveure per a la llengua catalana un estatut equivalent al que atorguen a les llengües de les seues comunitats majoritàries, amb les quals s’identifiquen de manera exclusiva, cosa que consagra tota mena de pràctiques
discriminatòries i mena inevitablement a la minorització del català, avantsala de la seva residualització i substitució.
Davant d’això volem proclamar el dret col·lectiu de les comunitats catalanoparlants a existir de manera incondicionada, i el dret de les persones que les integren a viure en català de manera lliure i plena.

Les entitats signants són les següents:

Manifest

manifest enllaçats

 

 

 

 

Proves de català mes de gener de 2021

S’ha publicat en el BOIB de dia 13 d’octubre la convocatòria de les proves de gener de 2021 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana que expedeix la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

Les proves convocades afecten els certificats oficials dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2, i de llenguatge administratiu.
Només és possible inscriure’s a les proves d’un sol certificat.

Termini d’inscripció: del 19 d’octubre al 5 de novembre, ambdós inclosos.

Tota la informació al BOIB número 175, de 13 d’octubre de 2020

26 de setembre, Dia Europeu de les Llengües Minoritàries

PER LA DIVERSITAT LINGÜÍSTICA

Avui, 26 de setembre, el Consell d’Europa organitza un any més el Dia Europeu de les Llengües, que té com a objectius generals destacar la importància de l’aprenentatge de les llengües, incrementar el plurilingüisme i promoure la diversitat lingüística com una autèntica riquesa cultural.

A Europa es parlen més de 200 llengües. Aquesta realitat, que hauria de ser valorada i reconeguda com un vertader tresor, mostra encara massa ombres: és evident que no totes les llengües reben el mateix tracte, ni gaudeixen del mateix estatus. Mentre el Consell d’Europa assenyala clarament que “la riquesa i la diversitat lingüística ha de ser preservada i reforçada”, en estats com l’espanyol no existeix un ple reconeixement de les llengües cooficials ni hi ha un respecte cap a les llengües minoritàries.

La preponderància del castellà damunt la resta de llengües parlades a l’estat – i fins i tot damunt les modalitats lingüístiques del mateix castellà – és del tot aclaparadora en qualsevol dels àmbits de la vida, des de l’educació als mitjans de comunicació, amb el sotmetiment de la resta de llengües a una pressió constant que, en ocasions, pot posar en risc la seva pròpia pervivència, en contra d’allò acordat en diferents fors internacionals pel que fa a la diversitat lingüística, cultural i identitària.

Fer tornar petites unes llengües davant unes altres no és sinó segrestar la diversitat i optar pel menyspreu en lloc de la convivència. Sense cap dubte, la diversitat de llengües – tant a Europa com a l’estat espanyol – ha de ser un patrimoni valorat per totes les persones i institucions, amb l’eliminació de tota contaminació empobridora en l’àmbit cultural, així com també amb la superació dels prejudicis centralitzadors que només serveixen per arraconar cada vegada més la riquíssima diversitat de la qual formam part.

Confederació d’STES-Intersindical

26 de setembre de 2019

Volem tv