imagesAvui, 8 de gener de 2019, quan només queden dos mesos per a la pròxima vaga feminista del 8 de març, volem donar tot el nostre suport a P.R.G., la companya del sindicat STEC (Cantàbria) que ha estat fruit d’una denúncia per exercir el seu dret a la informació sindical.

Els fets que motiven aquest comunicat van ser els següents:

El dia 7 de març, dia previ al de la jornada de vaga, i en ple exercici de la seva labor sindical per a l'organització que representa (STEC, membre de la Confederació Intersindical i organització convocant de la vaga), la companya sindicalista va aparèixer en diferents mitjans de comunicació denunciant un acte que considerava contrari a la llibertat d'informació sindical, la retirada, per part de la directora d'un centre educatiu, d'un cartell cridant a la vaga del 8M. Així mateix les seves manifestacions pretenien defensar i donar suport a la docent que ho havia col·locat, que era la docent representant d'Igualtat del centre.

A partir d'aquest moment, els fets i actituds es van agreujar i es van enrarir entre la direcció del centre, la professora responsable d'Igualtat del centre i hi va intervenir, fins i tot, la inspecció educativa, arribant a amonestar la companya del centre per exercir el seu dret a la informació sindical i a la difusió d'una convocatòria legal de vaga, dret que és (el de ser informat), també un dret de tot el professorat del centre.

Aquests dos drets es recullen àmpliament en Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical, que en el seu TÍTOL I. De la llibertat sindical, Article primer 1 d) i Article segon 2 d)

1. La llibertat sindical comprèn:

d) El dret a l'activitat sindical.

2. Les organitzacions sindicals en l'exercici de la llibertat sindical, tenen dret a:

d) L'exercici de l'activitat sindical en l'empresa o fora d'ella, que comprendrà, en tot cas, el dret a la negociació col·lectiva, l'exercici del dret de vaga, el plantejament de conflictes individuals i col·lectius (…)

Queda clar, per tant, tant explícitament com en l'esperit de la norma, que el (la) representant de l'administració té obligació de no obstaculitzar injustificada o arbitràriament l'exercici del dret de llibertat sindical en el seu vessant d'activitat sindical, en qualsevol de les seves diferents manifestacions.

El dret a informar les persones les quals representam, siguin afiliades o no, forma part del contingut essencial del dret fonamental de llibertat sindical, és el fonament de la participació, permet l'exercici total d'una acció sindical i propicia el desenvolupament de la democràcia i del pluralisme sindical. En definitiva, i segons el propi Tribunal Constitucional, constitueix un “element essencial del dret fonamental a la llibertat sindical” (STC 94/1995, de 19 de juny).

Per a la nostra sorpresa, la companya sindicalista que va denunciar aquests fets va rebre una cèdula de citació d'un jutjat, el mes de desembre, per a un acte de conciliació previ a la interposició d'una demanda civil o querella criminal. Obviament, ho ha posat en mans dels Serveis Jurídics del sindicat i es realitzaran les gestions oportunes per defensar el dret a la llibertat sindical i al dret de vaga.

Tenim la certesa que no només es tracta d'un atac a la llibertat d'informació sindical, sinó que també és un atac més contra el moviment feminista, i contra les dones sindicalistes i feministes en particular.

Aquesta denúncia està fora de lloc, i és totalment desproporcionada, per diverses raons:

La primera, i per no abundar en la legislació i jurisprudència ja esmentada, perquè no es pot coartar ni deslegitimar a una representant sindical en l'exercici dels seus drets i responsabilitats, defensar a les treballadores i treballadors i informar-los convenientment.

Aquesta amenaça de demanda és una més dins de l'ona de censura, repressió i persecució que estan sofrint els moviments socials i, en major mesura, els moviments feministes. No podem perdre de vista que tenim una vaga prevista, d’aquí a dos mesos (8M 2019).

El dret a la vaga és un dret constitucional, i el de rebre informació de les organitzacions sindicals a través de les vies establertes a aquest efecte, no poden posar-se en dubte, són drets fonamentals.

Per tots aquests motius, des del sindicat STEI Intersindical manifestam tot el nostre suport a la nostra companya, que està sofrint persecució i assetjament desproporcionat pel simple fet d'exercir el seu dret i exercir el seu treball sindical. La nostra organització es mantindrà alerta per a respondre amb determinació davant el que consideram una flagrant anihilació dels nostres drets com a dones i com a dones sindicalistes, i evitar així el que més sembla un “linxament” contra la companya implicada.