La Secretaria de la Dona de l’STEI Intersindical i l’Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical volem commemorar l'11 de febrer, Dia Internacional de la Dona i la nina a la Ciència, dia proclamat per l'AssembleaDona ciència General de les Nacions Unides el 2015 amb la finalitat de cridar l'atenció de la comunitat internacional sobre la greu escletxa de gènere que afecta a la ciència. Malgrat ser una prioritat per a molts països i institucions polítiques internacionals, l'avanç de les dones i les nines en la ciència no només s'ha estancat, sinó que ha començat a retrocedir.

L’escletxa de gènere als sectors de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques (STEM) persisteix des de fa anys a tot el món. Encara que les dones obtenen més del 50% dels títols universitaris, la seva presència en carreres com a física o enginyeria no arriba al 30%. Les científiques asseguren que, actualment, continua la discriminació, que la societat manté molt vius els condicionants de gènere i que els llocs de govern són pràcticament inaccessibles per a elles.

La reduïda presència de la dona a la ciència respon a diferents raons socials: la poca visibilitat de les científiques –tot i que moltes d'elles han estat involucrades en grans descobriments-; la falta de rols femenins -la imatge dels científics és prioritàriament masculina- i l'existència d'estereotips -consciència social que les dones no valem per a la ciència - produeixen biaixos involuntaris en l'avaluació dels mèrits de les dones i poc interès en les ciències per part de les joves.

És necessari empoderar les dones i nines a través de l'accés a l'educació i la ciència, perquè les dones són necessàries per a contribuir al desenvolupament del progrés en el món. En una època en què la major part dels reptes que se'ns presenten depenen de la Ciència i la Tecnologia, no ens podem permetre prescindir del talent de la meitat de la població.

Per a això, són necessaris suport polític i programes enfocats per a canviar les prioritats, inversions i percepcions dels sectors públic i privat sobre el lloc que han d’ocupar les dones i les nines en la Ciència, Tecnologia i Innovació (CTI)

Un punt de partida seria desterrar la imatge que es dóna dels científics i els innovadors en els mitjans socials, els llibres de text i la publicitat, que és predominantment masculina. Que les nines tenguin referents femenins, que coneguin i apreciïn les aportacions de les dones a la Ciència.

Per això, la Secretaria de la Dona i l'Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical consideram molt important commemorar aquest dia, visibilitzar la tasca de les científiques, fomentar vocacions científiques en les nines amb la finalitat d'ajudar a tancar l’escletxa de gènere a la ciència. Ha arribat el moment de donar-lis suport i invertir en elles.