MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Les mesures adoptades durant l’estat d’alarma estan provocant un especial impacte en determinats col·lectius de persones especialment vulnerables que han de ser objecte de protecció per part del Govern.

Les dones víctimes de violència de gènere són un col·lectiu especialment vulnerable en situacions d’aïllament domiciliari, per veure`s forçades a conviure amb el seu agressor, el que les situa en una situació de major risc.

Enllaç al BOE: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/12/con

mesurescovid2