El sindicat STEI-i celebra la creació d’un Ministeri d’Igualtat i felicita a Bibiana Aído, primera titular d’aquest Ministeri, desitjant-li sort i èxit en aquesta nova responsabilitat com Ministra d’igualtat.

L’aprovació en la legislatura passada de la Llei d’Igualtat, la Llei integral contra la violència de gènere i la Llei de Dependència, encara que van esser totes elles apostes valentes i per això celebrades, no obstant no van donar els resultats esperats. Per això, entenem que la creació d’un Ministeri d’Igualtat pot suposar un impuls important en l’aplicació i el desenvolupament de totes aquestes lleis.

Les Lleis estan en vigor, però la realitat social, laboral i econòmica no reflecteix encara la Igualtat efectiva: segueix havent-hi més atur entre les dones que entre els homes; per un mateix treball, les dones tenen salaris inferiors als dels homes; les responsabilitats familiars segueixen recaient en major mesura en les dones i, a pesar de dur anys en vigor la Llei de conciliació familiar, a penes s’ha notat en la realitat de les famílies; la cura de familiars dependents recau majoritàriament en les dones, però la Llei de Dependència es va crear sense la dotació pressupostària suficient per a engegar-la; la violència de gènere, a pesar de la Llei Integral, segueix sent una plaga que sembla no tenir fi; la Llei de l’avortament, en vigor des de fa més de 20 anys, sembla estar plena d’escletxes i inseguretats per a les dones que volen exercir aquest dret.

Per tot això, creiem que és necessari donar un impuls definitiu i crear instruments, mecanismes i dotacions pressupostàries extraordinàries que permetin que totes aquestes Lleis tinguin efecte per a eliminar d’una vegada per sempre qualsevol tipus de discriminació cap a les dones i que, d’aquesta forma, s’arribi a la igualtat plena entre dones i homes.

Aquesta és l’apassionant i complexa tasca que la nova Ministra té per davant per als pròxims anys i, pel bé de totes les dones que tant hem esperat, li desitgem molt èxit i sort en la seva gestió al capdavant del Ministeri d’Igualtat.