Guia per a mares, pares i professorat per a l’educació sexual dels infants de 6 a 12 anys


L’Associació de Dones Educadores de les Illes Balears en col·laboració amb la Secretaria de la dona del sindicat STEI-i, edita i distribueix un material didàctic que pot ajudar al professorat, a mares i pares i demés professionals interessats, en l’educació sexual i afectiva dels infants de Primària.

Es tracta de la guia L’educació sexual de nines i nins de 6 a 12 anys.

Aquesta guia és un intent de millorar la qualitat de la relació que cada mare o pare, professora o professor, estableix amb els infants. No es tracta d’una aposta de futur, sinó que posa esment al present de cada criatura, amb exemples concrets que poden ajudar a la comprensió de la situació que viuen els infants d’aquesta edat a la vegada que ens dóna pistes sobre la manera d’abordar alguns temes que poden semblar difícils.

Amb aquesta guia es pretén:

  1. Educar en la relació.
  2. Afavorir que els infants d’aquesta edat tenguin una vivència lliure, sana, creativa i plaentera del seu cos, de les seves relacions i dels seus afectes.
  3. Abordar la sexualitat des de l’experiència humana amb la que cada qual s’expressa, comunica i sent.
  4. Conèixer el cos sexuat canviant d’aquesta edat.
  5. Prevenir la violència en les relacions.

S’han editat 2000 exemplars amb l’ajut de l’Institut de la Dona que s’enviaran a tots els centres escolars de les Illes.

 Presentació de la Guia amb la presència de la Directora de l'Institut de la Dona, Sra. Lila Thomàs