El Consell de Mallorca gestiona un ajut econòmic de pagament únic recollit en la Llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Aquest ajut s’adreça a les dones víctimes de la violència de gènere que acreditin uns recursos insuficients i unes dificultats especials per obtenir una ocupació.