Secretaria de la dona

La igualtat de gènere amenaçada pels retalls segons la OCDE

LA IGUALTAT DE GÈNERE AMENAÇADA PELS RETALLS  

La OCDE, organisme  integrat pels 34 països més desenvolupats del món, manifesta  en un informe, el perill que presenta la igualtat de gènere a l’estat espanyol després dels avanços dels darrers anys.Els motius podrien resumir-se així:

1.- Els retalls en el sector públic amb disminució dels sous, desaparició d’avantatges socials, acomiadaments i congelació de les contractacions, afecta principalment a les dones ja que aquest, és un sector fortament feminitzat.

2.- Els retalls en prestacions familiars per dependència, també afecta les dones ja que, bàsicament, són aquestes les que desenvolupen les tasques de cura.

3.- Diàriament, les dones utilitzen 100 minuts més del seu temps que els homes, pel treball no remunerat. Una reducció de les ajudes i prestacions i la manca d’oportunitats de feina, poden augmentar el treball no remunerat de les dones.

4.- Malgrat l’elevat nivell educatiu de les dones, no es tradueix en millores en el lloc de feina. Per exemple, les autònomes a Espanya, cobren un 36% manco que els homes en la mateixa situació.

 La bretxa salarial (diferència de sou per la mateixa feina entre dones i homes), havia minvat molt els darrers anys a l’estat espanyol, per això i pels motius abans esmentats, aquest organisme internacional demana que no se torni enrere i que se vigili l’impacte  de gènere motivat per la crisi.

 Secretaria de la dona

Nou atac a la igualtat de gènere a la LOMCE

NOU ATAC A LA IGUALTAT  DE GÈNERE EN LA NOVA LLEI D’EDUCACIÓ

 

L'Organització de Dones de l’STEI  declara la seva indignació davant l'esborrany de la LOMCE presentat pel Ministre d'Educació i mostra el seu rebuig a aquest esborrany atenent als següents punts.

• No respecta les diferents sentències del Tribunal Suprem publicades en 2008 i en 2012, que recullen la justificació legal de retirar la subvenció pública a centres concertats que separen per raó de sexe per incomplir “l'article 84 sobre admissió d'alumnes que la prohibeix expressament l(…)”. Afegint a més, que “aquesta impossibilitat d'obtenir concerts(…)tampoc pertorba cap dret constitucional dels pares que conserven el dret de lliure elecció de centre i el dels titulars de la creació de centres amb ideari o caràcter propi de la llei 2/2006”.L'esborrany modifica l'article 84.3 de la LLOI sobre admissió d'alumnat en centres públics i privats concertats en introduir la consideració que” no constitueix discriminació l'admissió d'alumnes o l'organització diferenciada per sexes”. Amb la qual cosa s'esbiaixa la normativa que no permetia donar subvencions públiques a centres que impedissin l'accés adduint el sexe com a causa per no ser admès.


• Atempta contra l'article 14 de la Constitució: “Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler discriminació alguna per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social “com ja es va denunciar en 2008 i a l'agost de 2012.


• Incompleix amb la llei d'Igualtat, que en el seu TÍTOL II sobre Polítiques públiques per a la igualtat, CAP I, Art 14. C ,1 obliga a “La implantació d'un llenguatge no sexista en l'àmbit administratiu i el seu foment en la totalitat de les relacions socials, culturals i artístiques.” .L'esborrany està redactat utilitzant un llenguatge sexista i excloent que invisibiliza a la dona com a alumna; en la seva faceta professional, bé com a docent, be exercint els càrrecs de direcció, i quant a la seva responsabilitat en la presa de decisions com a mare o tutora de l'alumnat. Passa per alt les dades que mostren que el 67% de les plantilles educatives són dones.

• Fa desaparèixer la matèria Educació per a la Ciutadania, que de forma específica integrava dins dels seus nuclis temàtics fonamentals la Igualtat efectiva entre homes i dones, així com també desapareix Educació Ètico-Cívica com a troncal i per tant obligatori el seu estudi, quedant eliminades o reduïdes del currículum obert de primària i secundària les úniques matèries que de forma directa introduïen aquesta temàtica i que responia al principi de fomentar des de l'àmbit educatiu la Igualtat efectiva entre homes i dones, i eliminar en el procés de socialització primerenca la xacra de la violència de gènere.
L’ Organització de Dones de l’STEI Intersindical entén que l'esborrany de la LOMCE minva considerablement els actuals principis coeducadors, en considerar no discriminatòria la segregació per sexe de l'alumnat, en legitimar la subvenció pública a centres que segreguen, en eliminar del currículum obert l'eix temàtic de la igualtat entre homes i dones, present actualment en la matèria Educació per a la Ciutadania i en Educació Ètic Cívica i en incomplir la llei d'igualtat redactant la LOMCE en un llenguatge sexista. En conseqüència exigim al Ministre d'Educació:
• La retirada de l'esborrany proposat com LOMCE.


• Que es retiri la subvenció als centres que segreguen per raó de gènere seguint el dictamen del Tribunal Suprem.


• Que es compleixi la Llei d'Igualtat en redactar qualsevol llei amb un llenguatge inclusiu i siguin eliminats tots els termes i girs lingüístics que introdueixen discriminació de gènere.


• Què la Igualtat entre dones i homes sigui contemplada de manera explícita dins del currículum de primària i secundària, a més de considerar-se de forma trasversal.

Secretaria de la dona de l’STEI intersindical

Curs de Postgrau a distància sobre igualtat

La universitat de València convoca un curs de postgrau a distància per obtenir un diploma en normativa aplicable en matèria d'igualtat entre dones i homes en el treball. 

Crèdits: 10 ECTS

Començament: Desembre 2012

Inscripció: Fins 30 de novembre de 2012

Mes informació: Telf.96 339 17 80

http://www.formacionpostgrado.com

Jornades famílies monomarentals

La federació de mares fadrines FAMS, organitza unes jornades dia 18 i 19 de setembre a Palma a la vegada que presenta una guia de recursos amb la intenció de donar suport i informació a famílies monomarentals.

El títol de les jornades és: "Mi situación en tiempos de crisis". Són d'assistència lliure amb inscripció al correu: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

www.federacionmadresolteras.org

 

L'STEI demana a l'Institut de la dona que el Govern aboni el 100% en malalties de maternitat

Des de la Secretaria de la dona del sindicat STEI, s'ha presentat una petició a l'Institut de la dona enregistrada el dia 7 de setembre en el sentit de demanar  l'abonament del 100% en els casos de baixa per d'embaràs de risc , risc per a l'embaràs i demés malalties derivades de la maternitat.

El Decret LLei de 31 d'agost, article 7, no contempla aquestes causes i això suposa que les dones que estiguin de baixa per aquests motius, veuran minvat el seu sou.

La Llei d'Igualtat especifica clarament que la maternitat no pot suposar en cap cas un motiu de discriminació i amb aquesta actuació ho seria.

Des de l'STEI es faran totes les accions necessàries per evitar aquesta discriminació.

 

Cap de setmana tràgic

L'Organització de Dones es dol del tràgic cap de setmana respecte a la violència masclista en diferents punts del país


25 de juny 2012

Cada vegada que una dona és agredida, assassinada, violada…, cada vegada que una dona és víctima del terrorisme de gènere que es manté i perpetua (cada vegada més, encara que resulti paradoxal en un país capdavanter en la consecució de lleis que han intentat fomentar la igualtat entre sexes i gènere), cada vegada que això succeeix l'Organització de Dones sent un cop, una humiliació i un buit.

 Anam contant les víctimes que no tendran una altra oportunitat perquè els han arrabassat la vida i les trobam a faltar, contam a les víctimes que tendran oportunitat malgrat les brutals pallisses o agressions vàries i ens sumam al seu dolor i desesperació.
Aquest cap de setmana no podem romandre callades amb els nostres sentiments, ha estat un cap de setmana d'autèntic terror de nord a sud, d'est a oest, peninsular i insular…el masclisme ha campat a pler i no hem vist encara cap lament per part de les institucions estatals sobre aquest tema.
La vida té valor en la totalitat de les etapes d'aquesta, la por i el terror de les dones al masclisme no es queda en les quatre parets d'una casa doncs almenys dues de les agredides aquest cap de setmana no convivien amb el seu agressor; les seves vides han semblat devaluar-se conforme han anat creixent en una societat que s'obstina en no veure que la violència masclista es cobra vides de dones, de dones vives.
Gijón, La Orotava, Guardamar del Segura, Algemesí i Navarra…aquest cap de setmana han estat les vostres veïnes, per a la resta de pobles davant la violència masclista,

NI UN PAS ENRERE!

Nova discriminació de gènere

NOVA DISCRIMINACIÓ DE GÈNERE  En el Decret llei 5/2012 d’1 de juny de 2012, l’article 7 :“Suspensió del complement econòmic de la prestació per incapacitat laboral”  posa que se suspèn el complement econòmic que abona l’Administració de la Comunitat Autònoma destinat a completar la prestació per incapacitat temporal per contingències  comunes.El que disposa aquest article no és aplicable a la incapacitat temporal derivada de risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, ni de les malalties, els accidents o les situacions que, amb caràcter excepcional, s’estableixin per acord del Consell de Govern, com tampoc a les situacions de descans per maternitat i paternitat.Hi ha dones que estan de baixa temporal per embaràs de risc i aquest supòsit  NO entra dins els casos de no aplicació de l’article.La Llei Orgànica d’Igualtat 3/2007 de 22 de març, article 8, esmenta que tot tractament desfavorable a les dones relacionat amb l’embaràs o la maternitat constitueix una discriminació directa i una desprotecció de la maternitat.Les conductes discriminatòries per aquest cas, tenen unes conseqüències jurídiques i/o nul·les.Per tant, des de l’STEI intersindical, demanam que s’inclogui aquest supòsit en els casos amb caràcter excepcional i que les dones amb baixa per embaràs de risc i les malalties derivades de la situació d’embaràs, puguin cobrar el 100% de la retribució.En cas contrari, consideram que es contradiu la Llei d’igualtat.Des de l’STEI.i, se demanarà la intervenció de la Directora de l’Institut de la dona perquè demani que s’inclogui a l’article 7, punt 3 del Decret legislatiu, la no aplicació per als casos d’embaràs de risc com també la implicació dels partits polítics. 

II Jornades d'estudis feministes en religió

Des del grup d'investigació "Desigualtat, gènere i polítiques públiques" i des del Seminari sobre teories i pràctiques feministes de la Universitat de les Illes Balears, s'ofereixen unes jornades que tendran lloc a Palma entre els dies 9 i 12 de juliol.

Més informació

Taller sobre mutilació genital femenina


  • S'estima que més de 130 milions de dones, en 28 països de l'Àfrica subsahariana, han patit alguna forma de mutilació genital, i al voltant de 2 milions de nenes cada any estan en risc de ser sotmeses al ritual.

  • La pràctica tradicional de la MGF és un esdeveniment vital profundament arrelat en la cultura d'importants grups de dones africanes. En realitat, es tracta d'un ritus de pas dins del procés de socialització infantil, acompanyat per un complex entramat de simbolismes socials i religiosos que atorguen estatus, identitat ètnica i de gènere, així com reconeixement social i pertinença al grup.

* Kaplan Marcusan, A et al.

Las mutilaciones genitales femeninas: reflexiones para una intervención desde la atención primaria

 

Des d'Enginyeria Sense Fronteres Illes Balears et convidem a un cinefòrum en el que reflexionar sobre quins son els motius i les causes de la mutilació genital femenina.

Pensem que avui, adquirir una mirada crítica sobre quin és el seu impacte sobre les dones, i sobre com aquesta pràctica cultural forma part de la seva quotidianitat, és imprescindible per entendre quina és la dificultat a la que s'enfronten alhora de decidir quin és el dret al seu propi cos. Alhora també es presentaran diferents projectes d'actuació per a la formació de les dones que es veuen tradicionalment sotmeses a aquesta pràctica.

El taller compta amb una perspectiva pedagògica per tal que els seus continguts puguin ser també aplicats a les aules.

El cinefòrum serà conduït per Ana Mascaró, mediadora intercultural experta en Salut Sexual al Centre de Salut de Son Gotleu.

 

Us esperem dimecres dia 9 de maig a les 19h a Sala d'Actes del Col·legi Oficial d'Eginyers Industrials Superiors de les Illes Balears

C/Carles I, num. 2

 

!! Activitat totalment gratuïta

No cal inscripció.

 

 

Aquesta activitat es realitza amb el suport del Fons Mallorquí per la Solidaritat i la Cooperació.