Secretaria de la dona

Crònica en lila

“Si la civilització consisteix en progressar cap el futur, ha de ser per mitjà de l’aportació  i la intervenció de les dones, dones amb plena participació política, dones amb plens poders per exercir la seva voluntat en el si de la societat”

Emmeline Pankhurst

Resum de les Jornades de l'Organització de Dones 2007

Llegeix més...

Llei per a la Dona

S’aprova una Llei autonòmica amb la finalitat de fer efectiu el principi d’igualtat entre dones i homes (BOIB núm. 135 de 26 de setembre de 2006)