logoblanc stei

Formulari d'afiliació

Instruccions

Benvingut/da a l'STEI Intersindsical.

Per afiliar-te al sindicat, segueix les instruccions.

Per qualsevol dubte, telefona al 971901600 o envia un correu a afiliacio@stei.cat.

Qüotes

Normal: 48 € semestrals

Reduïda: 24 € semestrals (sous inferiors a 1200 € nets mensuals)

Sense retribucions: 12 € semestrals

Jubilació: 12 € semestrals

Aplicarem una bonificació a les quotes NORMAL i REDUÏDA del 25% en els següents supòsits (adjuntar documents justificatius a la darrera passa):

1. Família nombrosa.

2. Família monoparental.

3. Tenir un grau de discapacitat reconegut del 33% o més, de qualsevol membre dela unitat familiar.

Dades Personals

Passa 1 / 4

Informació Laboral

Passa 2 / 4

Informació

Passa 3 / 4

 Administració Local
 Empresa privada
 Ensenyament concertat
 Ensenyament privat
 Ensenyament públic
 Escoleta 0-3 anys
 Funcionaris/es CAIB
 Hosteleria
 Laborals CAIB
 Sanitat
 Altres

Dades econòmiques

Passa 4 / 4

Les quotes es cobren per semestres naturals (gener a juny, juliol a desembre). La primera quota es cobrarà proporcionalment d’acord a la data d’afiliació

Per quota bonificada, necessitam que adjuntis el document justificatiu:

En cas de família nombrosa o família monoparental, presentar carnet o llibre de família.

En cas de tenir un grau de discapacitat reconeguda del 33% o més, presentar la targeta d’acreditació o el dictàmen facultatiu.

Deman la meva alta com afiliada o afiliat al Sindicat de Treballadores i Treballadors Intersindical de les Illes Balears i accept els Estatuts que regeixen el seu funcionament

En compliment de la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, et comunicam que les dades facilitades s’incorporaran en un fitxer responsabilitat de l’STEI INTERSINDICAL per poder enviar-te informació a través de qualsevol mitjà. Així mateix, et comunicam que pots exercir el teu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-te a l’STEI INTERSINDICAL, c/. Jaume Ferran, 56, 07004 Palma.

Benvingut/uda a l'STEI INTERSINDICAL

Formulari enviat correctament.

En uns dies rebràs un correu electrònic tot confirmant la teva afiliació.

No dubtis a dirigir-te a nosaltres per qualsevol qüestió.

Contacta

 

connecta-stei

Vols rebre informació immediata al teu mòbil de tots els tràmits existents i de les qüestions d’actualitat?

Apunta’t al Connecta STEI i podràs fer-nos totes les consultes que vulguis a través del Whatsapp.

Apunta't al Connecta STEI