FILTRE D'INTERINS
LLISTES D'ADMESOS I ADMESES

VERSIÓ BETA
En construcció. Pot contenir errors.
El filtre no funciona bé en alguns navegadors i mòbils. Si no et funciona prova-ho a l'ordinador amb el Chrome.
    

    


©STEI Sindicat de treballadores i treballadors INTERSINDICAL de les Illes Balears. C/ Jaume Ferran, 56. 07004. Palma. Mallorca. Espanya. stei.cat. Telèfon: 34 971 901600. Fax: 34 971 903535 Inscrit al registre de la DG de la Funció Pública de Presidència del Govern d’Espanya, número 49. CIF: G07126956